Sedam godina je prošlo od potpisivanja ugovora o početku realizacije projekta izgradnje kolektora sistema za prečišćavanje otpadnih voda, a istog nema ni na vidiku. Tačnije 27.Marta 2015.godine, tadašnji predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić i predstavnici italijanske kompanije „C. & S. Di Giuseppe“ potpisali su ugovor o nadzoru i reviziji glavnog projekata za izgradnju prve faze sistema za prečišćavanje otpadnih voda za opštinu Bijelo Polje.

                Foto:Sajt opštine Bijelo Polje, Potpisivanje Ugovora 2015.godine sa predstavnicima italijanske kompanije „C. & S. Di Giuseppe“  o nadzoru i reviziji glavnog projekata za izgradnju prve faze sistema za prečišćavanje otpadnih voda za opštinu Bijelo Polje.


Realizaciju prve faze projekta je finansirala Evropska Unija sa 3.1 milion eura, a što je naveo 2017.godine i tadašnji šef delegacije Unije Aivo Orav, koji je tada obišao  radove.

     Foto:Sajt opštine Bijelo Polje, Šef delegacije EU Aivo Orav 2017.godine posjetio Bijelo Polje i realizaciju prve faze


Tadašnji predsjednik opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić je kazao šefu delegacije EU, da će se prva faza završiti do kraja januara 2018.godine, a druga faza i samo postrojenje za godinu ipo, misleći do 2019.godine.

Medjutim prva faza se ne završava 2018.godine već u julu mjesecu 2019.godine, kada je novi predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović konstatovao na sastanku tima za implementaciju i praćenje izgradnje kolektora, da je izgradnja prve faze kolektora za prečišćavanje otpadnih voda u Bijelom Polju uspješno završena.

     Foto:Sajt opštine Bijelo Polje, Sa sastanka tima za implementaciju i praćenje izgradnje kolektora 2019.godine


Smolović je tada naveo, da je prva faza izgradnje podrazumijevala  projektovanje i izgradnju glavnog kolektora i dijela sekundarne kanalizacione mreže u centralnoj i industrijskoj zoni grada i najavio  nastavak realiizacije značajnog projekta, kroz izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Od tada je prošlo dvije godine, a niti postrojenja, niti druge faze, ni na vidiku.

S obzirom, da se radi o velikom i značajnom projektu za Bijelo Polje , portal sjevercg će tražiti odgovore od donatora i realizatora ovog značajnog  projekta, zašto se sa realizacijom istog kasni.