SDT objavio transkripte razgovora: Kako je kovan plan za rušenje Katnićeve istrage

Specijalno državno tužilaštvo za organizovani kriminal objavilo je sinoć na zvaničnom sajtu transkripte više telefonskih razgovora i komunikaciju posredstvom mreže „Whats Upp“ advokata Gorana Rodića i njegovih kolega i klijenata, na osnovu kojih u Tužilaštvu tvrde da je postojala razrađena strategija specijalnog rata – kojom se željela ometati istraga u slučaju pokušaja terorizma.

       U dijelu objavljenih spisa govori se i o planu da se sprovede – objavljivanjem spinovanih informacija, političkih saopštenja i upotrebom medija – kompromitacija ličnosti glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Na sajtu Specijalnog tužilaštva našla se i konverzacija, za sada tajne grupe, o ,,zamjeni“ vrhovnog  državnog tužioca Ivice Stankovića.

U saopštenju koje je uz transkipte objavilo SDT se navodi da je Specijalno državno tužilaštvo od svog osnivanja do danas profesionalno i zakonito obavljalo poslove i radnje iz svoje nadležnosti, te u tom cilju imalo veoma dobre rezultate koji su prezentovani javnosti u prethodnom periodu, kako u pogledu borbe protiv korupcije na visokom nivou, tako i u pogledu borbe protiv organizovanog kriminala, što potvrđuje činjenica da je u tim postupcima državi Crnoj Gori vraćena imovinska korist od preko 25 miliona eura i da su osuđujućim presudama brzo okončani postupci protiv velikog broja okrivljenih.

I pored toga, kao što je Specijalno državno tužilaštvo ukazivalo u prethodnom periodu, protiv Glavnog specijalnog tužioca, specijalnih tužilaca i Specijalnog državnog tužilaštva, vodi se specijalni rat, kako bi se postignuti rezultati omalovažili, a Specijalno državno tužilaštvo spriječilo da kroz istražni postupak pribavi dovoljno kredibilne dokaze za krivična djela koja su izvršili okrivljeni i prezentuje ih pred nadležnim sudom.

U cilju objektivnog informisanja javnosti i posebno sagledavanja oblika i formi specijalnog rata koji traje protiv Specijalnog državnog tužilaštva, te posebno rasvjetljavanja oblika i formi i propagandnih aktivnosti u okviru tog plana, prezentujemo javnosti dio materijala dobijenog iz mobilnih telefona koje je koristio advokat G. R., kao i druge dokaze koji su izuzeti po naredbi sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, u krivičnom postupku zbog sumnje da je advokat G.R. podstrekavao na davanje mita predstavnike kompanije “A2A”, u čijem vlasništvu su akcije Elektroprivrede Crne Gore u ukupnoj vrijednosti od oko 250 miliona eura (koje su blokirane po predlogu Specijalnog državnog tužilaštva odlukom Višeg suda u Podgorici), kao i u vezi sa predmetom stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju, utvrđeno je da je advokat G.R. zajedno sa poslanicima N.M., A.M. i M.K. učestvovao i vodio kampanju protiv Glavnog specijalnog tužioca i tužilaca koji su radili i rade na tim predmetima, sa ciljem, kako je navedeno, opstruiranja istraga koje se vode u krivičnim predmetima.

Dio komunikacija između advokata G.R. i drugih lica prezentujemo u cilju objektivnog informisanja javnosti, te u cilju otkrivanja medijskih manipulacija i planskog vaninstitucionalnog djelovanja ovih lica, i prezentovanja činjenica koje nepobitno ukazuju da je Glavni specijalni tužilac, kao i Specijalno državno tužilaštvo izloženo pokušajima medijske diskreditacije, opstruiranja rada i diskreditovanja ličnosti tužilaca, s ciljem sprječavanja dokazivanja krivičnih djela i otkrivanja učinilaca tih krivičnih djela,kazali su u svom saopštenju u SDT-u.

Transkript više telefonskih razgovora i komunikaciju posredstvom mreže „Whats Upp“ koji je na svome sajtu objavilo Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal:

Advokat G. R. je putem aplikacije “Whats Upp”, 20.10.2016. godine, imao
komunikaciju sa advokatom M.P. iz Niša, koji je branilac okrivljenog B.D., u
predmetu terorizam u pokušaju, s tim što je iz komunikacije koja je vođena
između advokata, jasno da je G.R. zapravo glavni branilac okrivljenog B. D.,
a da to radi prikriveno, ne dostavljajući punomoćje i ne čineći javnim ovaj svoj
angažman. Advokat G.R. se u predmet javno i zvanično uključio tek
2017.godine, neposredno prije okončanja istrage u ovom predmetu i to kao
branilac drugog okrivljenog, poslanika M. K.
Kontakt između advokata G.R. i M.P. uslijedio je nekoliko dana nakon lišenja
slobode B.D. Iz te komunikacije proizilazi da su u periodu od
20.10.2016.godine(pet dana nakon lišenja slobode B.D.) do
15.01.2017.godine, dvojica advokata u stalnoj komunikaciji, pri čemu M.P.
redovno izvještava G.R. o postupcima Specijalnog državnog tužilaštva, u
predmetu terorizam u pokušaju, saopštava mu navode odbrane B.D.,
saopštava mu sve radnje koje preduzima kao branilac.
Advokat M.P. istovremeno od G.R. traži dalja upustva o radnjama koje se
odnose kako na samu istragu, tako na postupanja prema medijima, a sve u
cilju kontaminacije i otežavanja vođenja krivičnog postupka. Advokat M.P.
takođe prenosi podatke koji se odnose na pojedine radnje preduzete u toku
istrage od strane tužilaštva, priprema G.R. za gostovanje u TV emisijama, u
kojima se pojavljivao kao nezavisni stručnjak koji, navodno, nije uključen u
sam postupak što, kao što se vidi, uopšte nije tačno.
Cilj medijskog eksponiranja advokata G.R. bio je njegov izbor na mjesto
Vrhovnog državnog tužioca, o čemu je postojao i dogovor sa, za sada,
nepoznatim licima.

Navedeno proizilazi iz međusobne komunikacije:

M.P.: Gledao sam emisiju, super je bila, sad si već ozbiljan kandidat za
zamjenu Stankovića. Moramo to neko veče u proširenom sastavu da
protresemo u ponedjeljak…
M.P.: E pa nema me, čekam rasplet, dolazim sjutra veče i sastanak
tajne grupe; obavijesti drugare, čim sletim zovem te da se dogovorimo da se
vidimo
G.R.: Ha, ha raspliće se, S…… pa V……., a ostale čekaju do aprila
kao i iz komunikacije:
G.R.: Nema te na ovu stranu, slikaj mi ovu novu Naredbu, treba mi jer
u nedjelju idem na TV.
M.P. dostavlja Naredbu za proširenje istrage u predmetu protiv osumnijičenih
lica, zbog čega mu se G.R. zahvaljuje.
G.R.: Primljeno, hvala, jesu li Ristić i Bogićević djelovali po opisu samo
na teritoriji Srbije
M.P.: Pa zato su odbili da Ristiću odrede ekstradicioni pritvo;
G.R: Ok
M.P.: Kad ideš na TV i koja emisija?
G.R.: RTCG Okvir u 20,oo časova
Iz komunikacije koja je ostvarena proizilazi da je advokat M.P. došao u
posjed izjave koju je M.V. potpisao kod advokata u Novom Pazaru, te da je
tu izjavu M.P. proslijedio G. R. i da od njega traži uputstvo za dalje
postupanje.
Navedeno proizilazi iz sljedećih komunikacija:
M.P.: Pogledaj ovo, pa mi reci tvoje mišljenje, da li može biti
jeba..ne; brat Mirko poslao; motivisan borbom za istinu i pravdu (u prilogu je
izjava M.V.)
G.R.: Naravno, može se koristiti, ali to mora biti njegovo svjedočenje
na sudu, pri čemu mimo činjenica izjave ima on mnogo toga da izjavi u
odnosu na sve ono što je javno izgovorio u sudnici
M.P.: Znam, ali ako ja sad to predočim Čađi i dam u novine i
opoziciji.
G.R.: Znači treba procijeniti kad i kako je plasirati, obzirom na
reakcije tužilaštva i službi koje ga kontrolišu, ali svakako da se zakuva odlično
M.P.: Ha, ha, a onoj novinarki ludoj
G.R. : To ne gine kad tad
Iz označene komunikacije(kao i prethodnih) jasna je potpuna uključenost
G.R. u navedeni predmet, kao i da postoji dogovor između advokata M.P. i
G. R., u cilju ometanja krivičnog postupka za slučaj terorizam u pokušaju, a
to je da se kroz pritiske na osobe koje su imale učešća u ovom krivičnom
predmetu izdejstvuju izjave koje bi se kasnije iskoristile u medijima, a sve u
cilju stvaranja pritiska na Specijalno državno tužilaštvo i sud, te posebno kako
bi se diskreditovali Glavni specijalni tužilac i postupajući specijalni tužilac, da
navodno nezakonitim sredstvima pribavljaju dokaze.
Takođe, iz komunikacije se vidi da već unaprijed imaju pripremljene novinare
kojima bi se takvi podaci plasirali, a sve kako bi se situacija “zakuvala”.
Napominjemo da u vrijeme označene komunikacije G.R. nije bio branilac bilo
kog lica u ovom krivičnom predmetu.
Komunikacijom od 20.02.2017.godine, nastavlja se prethodni
razgovor, nakon gostovanja Glavnog specijalnog tužioca u TV emisiji
“Živa istina”. Oni zaključuju da bi u tom trenutku bilo najbolje
objelodaniti izjavu M.V., kako bi se kompromitovao Glavni specijalni
tužilac.
M.P.: I sad izjava M.V. bi mogla da legne, da sve to nije istina na
primjer.
G.R.: Svašta, danas su ovi iz Fronta kod tužioca, ispričao policijsku
bezbjednjačku operativnu priču, razmotrićemo kad dođeš.
Iz nastavka komunikacije između G.R. i M.P. od 01.04.2017. godina, koja se
odnosi na izjavu M.V., potpisanu kod advokata u Novom Pazaru, proizilazi
da je izjava dostavljena drugim licima, i da je upravo na traženje M.P., M.V.
izjavu potpisao kod advokata, te da je nije sam sastavio, već je to uradio
advokat čiji pečat se nalazi na dokumentu.
Navedeno proizilazi iz sljedeće komunikacije, do koje dolazi nakon što G.R.
šalje M.P. tekst sa portala CDM “Velimiroviću prijete i traže da optuže
Katnića”.
M.P.: Pa to ili je procurelo da su se ovi negdje pohvalili da imaju izjavu,
pa ovi sada brže bolje da preduprijede; ali ja sam zato tu izjavu tražio da bude
data uz prisustvo advokata i na izjavi je pečat advokata njegovog koji je tu
izjavu sastavio
G.R.: Znam sve je ok, to prije dva mjeseca, nego sam im ja sada na
TV-u problematizovao sporazume, u pripremi za cirkus koji slijedi, a ovi
političari obećali javno podnošenje krivičnih prijava, a ovo direktna reakcija
GST. To smo saznali, nije mu svejedno.
Pored navedenog iz označene komunikacije proizilazi da izjava M.V. nije
njegova, već da ju je sastavio advokat, a da je M.V. samo potpisao izjavu, a
sve kako bi se medijski iskoristila, i kako bi se napao kredibilitet Glavnog
specijalnog tužioca, postupajućeg specijalnog tužioca, navodima da su
nezakonito postupali i iznudili priznanje.
Upravo sa tim ciljem G.R. i saopštava da je, gostujući na TV-u,
problematizovao sporazume o priznanju krivice, koje je do sada zaključilo
Specijalno državno tužilaštvo, a sve kako bi se kompromitovao rad
Specijalnog državnog tužilaštva i omalovažili uspjesi u borbi protiv korupcije
i organizovanog kriminala, kroz netačno i tendeciozno prikazivanje rezultata
sporazuma koji su zaključeni u tzv. “budvanskim predmetima”, pri čemu G.R.
potencira da su sporazumi zaključeni isključivo u korist okrivljenih, a ne u
korist zakona i pravde.
Isto tako, u cilju kompromitacije Glavnog specijalnog tužioca, postupajućeg
specijalnog tužioca i posebno postupanja u predmetu terorizam u pokušaju,
jasno se, iz komunikacije, vidi da je planirano i podnošenje krivične prijave
protiv Glavnog Specijalnog tužioca, a sve u cilju ometanja vođenja krivičnog
postupka.
Nastavak komunikacije između G.R. i M.P. od 04.04.2017.godine:
M.P.: Aj da vidimo da li da izbacimo ono
G.R.: Sad je pravo vrijeme i zvek
G.R. šalje pritužbu M.K. VDT-u u PDF formatu.
M.P.: Šta kažu braća, čitaj portale, dževa se digla
M.P.: Video na vijestima, samo gdje još!
G.R.: CDM i Portal analitika, kredibilitet je čudo
Iz same komunikacije očigledno je da G.R. i M.P. nastoje da stvore
animozitet javnosti prema Glavnom specijalnom tužiocu, kroz navodne
nezakonitosti u predmetu terorizam u pokušaju. Taj cilj pokušava se ostvariti
objavljivanjem u medijima pritužbi koje su podnosili okrivljeni poslanici A.M. i
M.K. Vrhovnom državnom tužilaštvu (pritužbe su, inače, odbačene kao
neosnovane).
Očigledno je da advokat G.R., zajedno sa advokatom M.P., kao izabrani
branioci, suprotno propisima koje regulišu sam krivični postupak i kroz
vaninstitucionalno djelovanje nastoje da kompromituju Glavnog specijalnog
tužioca i postupajućeg specijalnog tužioca, i da uruše njihov kredibilitet, a
usljed očiglednog nedostatka pravnih argumenata.
Naime, branioci nastoje da korišćenjem medijskog prostora djeluju kako na
javnost, tako i na sud, u cilju ometanja krivičnog postupka, te stvaranja
pritiska na sud i tužilaštvo, što ni u kom slučaju ne predstavlja ispunjenje
obaveza advokata da u zakonom predviđenom postupku dokazuje istinu.
Nasuprot tome oni čine sve kako bi se pažnja javnosti skrenula sa činjenica
i okolnosti samog krivično pravnog događaja i usmjerila ka ličnostima
Glavnog specijalnog tužioca i postupajućeg specijalnog tužioca. Osnovni
motiv je očigledno nastojanje da se kompromituju ličnosti, da se neistinama
i uz korišćenje medija napadne kredibilitet tužilaca, kako bi se o njima stvorila
slika osoba koje su nepodobne za vršenje tužilačke funkcije.
Takođe, iz komunikacije se vidi da im cilj nije učešće u krivičnom postupku,
već samo da se digne prašina i stvori, kako sami navode, “dževa”.
Pored navedene komunikacije, iz podataka dobijenih pretresom mobilnih
telefona G.R., u nastavku prezentujemo i dio komunikacije između advokata
G.R. i poslanika M.K., koji se ne odnosi na zastupanje i rad branioca i
okrivljenog u krivičnom predmetu terorizam u pokušaju, već na pokušaj
diskreditovanja Glavnog specijalnog tužioca, i medijsku hajku koju okrivljeni
i druga lica po uputstvima G.R. pripremaju i sprovode protiv Glavnog
specijalnog tužioca i specijalnih tužilaca.
Komunikacija od 22.02.2017. godine:
M.K.: G….., dobar dan, Ruska državna televizija pravi emisiju o
državnom udaru. Zainteresovani su za razgovor sa tobom kao čovjekom koji
je branilac B.D. Rekao sam im da ću te pitati, bez ikakvih obaveza i obećanja
G.R.: Sjedi sa mnom čovjek koji brani B.D. – ja mu nijesam branilac,
ako hoćeš da pitam ovog kolegu?
M.K.: Može, oni su zainteresovani, to je veoma gledana emisija
“Specijalni korespodent”
G.R.: Nije problem, kako da se to ostvari?
M.K.: Zvaće ga žena koja im prevodi ili ako hoće neka on pozove nju
na broj 069/… …
G.R.: 38164 …. …., M.P., pa neka oni njega zovu, riješeno.
M.K.: Dogovoreno, pozdrav
Iz navedene komunikacije jasno je da okrivljeni M.K. smatra da je G.R.
branilac B.D., što on realno i jeste, te pokušava da sa njim ugovori intervju
za rusku televiziju, iako G.R. formalno nije branilac B.D. i ne želi da se to
objelodani, pa se intervju dogovara za advokata M.P., a očigledno u cilju
stvaranja negativne medijske slike koja bi rezultirala brojnim negativnim
tekstovima o Crnoj Gori u ruskim medijima.
Komunikacija između G.R. i M.K. od 26.03.2017.godine:
M.K: Pozdrav, misliš li da ove nedjelje radimo i krivične prijave protiv
Katnića, S…….. I V………
G.R.: Prvo analiza, pa sinteza
M.K.: Zato i pitam, inače bi je ja i do sad predao
G.R.: Razgovaraćemo, tu se ne kasni, samo je bitno da se ne istrčimo,
prije krivične treba plasirati Paju
Iz prethodne komunikacije jasno se utvrđuje da G.R. i M.K. ne razgovaraju o
činjenicama koje se odnose na postupak u predmetu terorizam u pokušaju,
već prevashodno razgovaraju o načinu na koji bi opstruirali krivični postupak,
te dalje vršili medijsku propagandu u cilju diskreditacije tužilaštva. Naime,
očigledno da postoji redosljed medijskih poteza, pa je prvo, prema G.R.,
neophodno iskoristiti izjavu M.V. i objaviti je u medijima, a tek nakon toga
podnijeti krivičnu prijavu protiv Glavnog specijalnog tužioca i drugih, na koji
način bi se ostvario još veći pritisak na tužilaštvo i sud.
Navedena komunikacija, kao što se i vidi, predstavlja sinhronizovanu akciju
pokušaja diskreditacije svih radnji koje Specijalno državno tužilaštvo
preduzima.
Komunikacija G.R. i M.K. od 05.04.2017. godine:
M.K: G….., pozdrav, dobili smo iz Srbije medijsku–pravu bombu. Sjutra
pravimo press, biće gledaniji od Katnićevog;
G.R.: Bravo, nadam se da će vam to koristiti;
Medijski natpisi u ovom periodu potvrđuju da su M.K. i druga lica organizovali
i javno objavili izjavu M.V. i određene podatke iz postupka koji je vođen protiv
S.S. u Vojnom sudu u Podgorici.
Komunikacija nedvosmisleno pokazuje da G.R. i M.K. nije bitan krivični
postupak koji je u toku, već medijska propaganda, i izrabljivanje medijskog
prostora u cilju urušavanja kredibiliteta tužilaca,i predstavljanja sebe kao
žrtve navodnog progona.
Komunikacije od 03.06.2017. godine:
M.K: Kada misliš da pustimo ono za S……..
G.R: Koje
M.K.: Ono što su greškom dostavili sa saslušanja, a odnosi se na
njegovo priznanje da nije boravio u Moskvi
G.R.: To ne sada – čekamo odluku o opt – drugo vidiš tekst u Danu i to
je novo i za S…… – viđećemo kako će se dalje razvijati stvari
M.K.: Jasan pokazatelj da sinhronizuju aktivnosti
G.R.: Ali sa S…… sigurno nije bio dogovor da ga Crna Gora izruči
M.K.: Ali kako mogu u Hrvatskoj da čekaju završetak postupka
G.R.: Mogu oni odmah da ga traže a CG da čeka kraj postupka
M.K: Aha
G.R: I Hrvati bi trebalo odmah da postave taj zahtjev i da budu na
čekanju, a ne da čekaju kraj postupka pa da onda traže – jer S….. je na
slobodi i može uteći – nije u pritvoru niti mu je određivan extradicioni pritvor
– S…. će sigurno, kad ovo sazna, praviti problema jer se nisu tako dogovorili
– u Srbiji je bio siguran
M.K.: Tako je, a M…. je pisao svim poslaničkim klubovima u Hrvatskoj
i upoznao ih sa S….. slučajem. M…… tvrdi da je u ime Fotesa napisao
zahtjev da Hrvatska traži izručenje S…..
G.R.: Hrvate treba pritisnuti da odmah podnesu zahtjev da uđe u
procedure, pa neka onda čekaju – tada se predupređuju varijante za bjekstvo
a S…… onda od toga ludi
M.K. : Ok. Mada je M… sad u svojim problemima, moramo se boriti za
njega
G.R.: Normalno
G.R.: Treba u ovom pravcu ići
M.K.: Dobro, samo je pitanje koliko mi možemo izvršiti pritisak na
Hrvatsku ako su sve radili zajedno
G.R.: Ovo što mi je pisalo to je ok i ono da se porodica iz Vukovara
javlja – priču i objašnjenje treba provući i kroz naše i hrvatske medije i plus
tražiti odgovore od nadležnih, onda im je javnost problem za sve ispod stola
sta su zamislili da rade – držati tu priču – kao poslanici ovdje imate pravo
tražiti i odgovore od naših državnih organa na tu temu – akcija!
M.K.: A što misliš da odemo mi u Sabor i tražimo sastanak s Pernarom?
G.R.: Samo Pernar nije dovoljan jer i on ima satus + i –
M.K.: Oćemo li u ponedjeljak da se vidimo i dogovorimo strategiju oko
pismenih obraćanja
G.R.: Može
M.K.: Ok
Kao i komunikacija:
G.R: Pa to bi bilo realno ako se premijeru ne žuri
M.K.: A ne vjerujem, sve će biti tempirano pred predsjedničke i lokalne
izbore, da nam uplaše kandidata i glasače
G.R.: Jeste mada im onaj S….. može biti problem
M.K.: Što znači da moraju ubrzati
G.R.: Pa kad Jo… ide ovako onda može ličiti ina ubrzanje
Iz komunikacije proizilazi da G.R. i M.K. razrađuju plan opstruiranja krivičnog
postupka na sve moguće načine i nastoje da iskoriste svoje položaje kako bi
izvršili dodatni pritisak prema Hrvatskoj, a sve u cilju komplikovanja samog
krivičnog postupka koji je pokrenut protiv M.K. Naime, nastoje da kroz Sabor
Hrvatske izdejstvuju postavljanje političkih pitanja koja se tiču izručenja
svjedoka saradnika S.S., za šta već postoje i osobe koje su zadužene da
djeluju u tom pravcu.
Sa jedne strane to je poslanik N.M., koji na sebi svojstvene načine vodi
istrage protiv Glavnog specijalnog tužioca u Hrvatskoj i istovremeno preko
advokata M.J. koji je branilac okrivljenog A.M., da se kao punomoćnik
porodice Fotes (oštećenih u predmetu koji je vođen protiv S.S. pred
hrvatskim pravosudnim organima) obrati predsjednici Hrvatske i
predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, kako bi izvršili pritisak na njih da
Hrvatska zatraži izručenje svjedoka saradnika S.S.
Iz same komunikacije proizilazi da je precizno definisano djelovanje i
advokata M.J.,koji je branilac okrivljenog A.M., ujedno i punomoćnik porodice
Fotes u Hrvatskoj, te mu je zadatak da ometa krivični postupak nastojanjima
da u Hrvatskoj, po svaku cijenu, izdejstvuje da S.S. ne izađe pred sud i
iznese svoj iskaz.
Očigledno je da označena lica djeluju kako bi opstruirali krivični postupak, te
stvorili dodatni pritisak na Specijalno državno tužilaštvo i sud, i da bi
predstavili da se protiv okrivljenih u predmetu terorizam u pokušaju vodi
nepravedan i nezakonit postupak, te da su oni u samom postupku
obespravljeni.
Sa druge strane, vaninstitucionalnim djelovanjem nastoje da opstruiraju
krivičini postupak, te da N.M. politički djeluje prema Saboru Hrvatske, što
proizlazi iz njegovih obraćanja političkim partijama u Hrvatskoj, te pojedinim
zastupnicima u hrvatskom Saboru, kao i iz dopisa u kojima N.M. pokušava
da diskredituje Glavnog specijalnog tužioca i nastoji da izdejstvuje bilo kakav
podatak koji bi ukazivao da se protiv Glavnog specijalnog tužioca vodi
postupak vezan za dubrovačko ratište.
Treba napomenuti da je i N.M. i svim drugim licima dobro poznato da se
Državno Odvjetništvo Republike Hrvatske 16.03.2015. godine izjasnilo da:
“Iz izvješća koja smo zaprimili od svih županijskih državnih
odvjetništava koja imaju u radu premete ratnih zločina proizilazi da u ovom
trenutku takvih predmeta nema.”,
Ovakav odgovor uslijedio je na pitanje Vrhovnog državnog tužilaštva Crne
Gore – Odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije,
terorizma i ratnih zločina od 21.12.2014. godine:
“Da li državna odvjetništva imaju u radu predmete zbog kaznenih djela ratnih
zločina gdje bi počinitelji bili državljani Crne Gore”.
Potpuno je jasno da određena grupa lica (G.R., N.M., A.M., M.K. i drugi) vodi
specijalni rat protiv Glavnog specijalnog tužioca i specijalnih tužilaca, kao
predstavnika jedinstvenog državnog organa Crne Gore, a sve u cilju
sprječavanje utvrdjivanja istine u predmetima za krivična djela koja im se
stavljaju na teret.
Naime, G.R. očigledno pokušava na sve moguće načine, a posebno kroz
medijsko pojavljivanje, korišćenjem medijskog prostora i lica koja su spremna
da učestvuju u tome, nastoji da sebi obezbijedi poziciju novog Vrhovnog
državnog tužioca, što je sasvim jasno i navedeno u njegovoj komunikaciji sa
M.P.
Osim toga, M.K., N.M. i druga lica, nastoje da opisanim aktivnostima spriječe
dokazivanje istine. Svjesni da kroz zakonom uređen krivični postupak neće
uspjeti da opovrgnu dokaze tužilaštva u predmetu terprizam u pokušaju,
nastoje na sve moguće načine da opstruiraju krivični postupak i posebno da
lično diskredituju Glavnog specijalnog tužioca i specijalne tužioce, kroz
svakodnevna saopštenja o navodnim nezakonitostima u njihovom radu, a
sve kako bi se stvorila pogrešna medijska slika i omalovažili rezultate rada
Specijalnog državnog tužilaštva i pojedinih tužilaca.
Da vode specijalni rat nepobitno se utvrđuje iz prezentovane komunikacije,
gdje ne biraju sredstva za opstrukciju postupka, te posebno nastoje i da kroz
regionalne medije – prevashodno hrvatske, diskredituju kako predmet, tako i
ličnosti tužilaca. Čak u svojim razgovorima i navode osobe sa kojima treba
raditi na tome. Da je u pitanju organizovano djelovanje vidi se iz same
komunikacije M.K. u kojoj se dogovara strategija oko pisanih obraćanja.
Da postoji organizovano djelovanje, proizilazi i iz komunikacije između
M.K. i G. R. od 08.06.2017. godine, nakon što je objavljena optužnica u
predmetu terorizam u pokušaju:
G.R.: Komentari su isti kao na konferenciji DF
M.K.: To znači da te sve slušam 🙂
G.R.: Nećeš se izvaditi s tim, ima toga još
M.K.: Ja vidim da ću se teško izvaditi u svakom slučaju… 🙂 Ali zato
A……na blista od Al jazeere do HRT-a 🙂
G.R.: Skreće pažnju sa glavne stvari
M.K.: Ha ha ha, to nam je u stvari taktika 🙂
Očigledno da se ova lica ne bave krivičnim predmetom i dokazima, već im je
prevashodno bitna medijska prezentacija. Iz komunikacije se može zaključiti,
da je jedan od branilaca M.K., A.R., angažovana isključivo radi davanja
intervjua, svim medijskim kućama, te da joj je zadatak da skreće pažnju sa
glavne stvari i da im je to taktika u krivičnom postupku.
Komunikacija između G.R. i M.K. M od 20.06.2017. godine:
M.K.: Zakazano ročište za 19,20 i 21 jul
G.R.: Jesi li dobio poziv ili ti neko javio
M.K.: Javio mi D. Ž.
G.R.: Ako se ja pitam to će biti septembar
G.R.: Sem ako se i vama ne žuri
M.K.: Ja slušam tebe, radi ono što je u našem interesu
M.K. : A šta možeš da uradiš? Da tražiš odlaganje?
G.R.: Naravno, i to nas više branilaca da zajedno postavimo
problem – objektivno ni ona od dobijanja predmeta do 19. jula ne može da
odradi 27 registratora već da je baš briga i po direktivi opštoj žuri
M.K.: A ako odbije?
G.R.: Pa naredni smo i tome – može se tražiti izuzeće i onda se
svakako odlaže
M.K.: Ok
G.R.: Ali sem sudskog i u javnosti prikazuješ kakav je odnos suda
prema optuženima i braniocima što izaziva i sumnju u pravično suđenje
M.K.: Jasno nema što, moramo dići larmu i ukazati javnosti što se
planira
G.R.: Naravno ali pametno
M.K.: Ok, dogovorićemo strategiju
G.R.: Važi
Iz navedene komunikacije nepobitno proizilazi da G.R. planira na sve
moguće načine da odugovlači početak krivičnog postupka, jer navodno nije
izvršio uvid u spise predmeta, pa po tom osnovu planira da zajedno sa
drugim advokatima zatraži odlaganje početka glavnog pretresa, te ukoliko sa
takvim zahtjevom ne uspije plan je da se zatraži izuzeće sudije.
Međutim, ono što G.R. prećutkuje jeste da je izvršio uvid u spise predmeta,
pa je čak i svojim mobilnim telefonom fotografisao dio službenih spisa koji
su predati uz optužnicu, i to 19.05.2017. godine, te ni u kom slučaju ne može
tvrditi da nije imao uvid u spise predmeta na vrijeme, već je očigledno sve
smišljeno kako bi se opstruirao sam krivični postupak.
Da je u pitanju organizovano i sinhronizovano djelovanje s ciljem urušavanje
kredibiliteta i integriteta Glavnog specijalnog tužioca najbolje pokazuje i
sastanak održan između P.B., A.M. i V.M.:
V.M.: Šta radiš P.đ.?
P.B.: Ništa, evo ratujemo sa Katnićem
V.M.: … mene je život uništen potpuno, taj čovjek je sje..o i mene i
porodicu.
P.B.: To je sje..o Katnić
V.M.: Đe je An…ja
P.B.: Tu do Pravnog fakulteta
V.M.: Reče mi, nešto treba da završi tu na Pravo, za nekog malog, reče
mi da treba da mu se pomogne za neki ispit, reče An…ja
A.M.: On je bio na ratištu i ima Metodije Prkačin, na internet je lako
naći, čovjek koji je svjedočio da je Katnić kao komadant mjesta Cavtat tukao,
da je uzimao pare i on govori i nekim nemoralnim radnjama, to mi je
nemoguće preko usta da prevalim
V.M.: A bi li mogao ti meni reći da posjetim ja to tamo
A.M.: N.M. je već u velikoj istrazi oko toga
V.M.: Možemo li mi šta oko toga da pomognemo, da mi to
kompletiramo, da damo informaciju za medije
A.M.: Kako da ne
A.M.: Ona tvoja informacija od prošlog puta, o njegovim vezama sa
Grandom, veoma, veoma interesantna
V.M.: To moramo da ispitamo, ja Z.L. znam dugo vremena ali sa Z.
nisam u nekim kontaktima, prepao se vjerovatno, ne javlja mi se uopšte,
nešto se povukao od mene
A.M.: Zna koliko si ti inteligentan, svi znaju koliko si ti inteligentan i kažu
– najbolje što dalje od ovoga.
V.M.: A drugo kad imaš one informacije što si ti meni rekao, ja sam
raspoložen kad god hoćeš da dođem kod tebe, pa da ti kažem da se ne
zaletite da dajete informacije koje nijesu tačne
A.M.: Nećemo mi to, mi smo provjerili sve što smo dobili
A.M.: Oko Vel……ića i S……. sve je 1/1
V.M.: Pečati
A.M.: Pušti pečate, ovo je sve tačno da se nešto gleda oko pečata u
Novi Pazar, neka ga dovedu, a neka vide je li tačno ili nije. Neka kaže V……..
je li bilo suprotno
V.M.: A kad je bio V………. tu skoro
A.M.: Bio je prije deset dana
P.B.: Ovaj je znao za ovaj papir i onda ga je zvao
A.M.: I V……. je došao i ovaj mu je prijetio i potpisao mu je Vel…..ić da
mu prijete, i ovo i ono…i prijetio je i V……. je došao i ovaj mu je prijetio da
će ga šipkama prebiti i potpisao je. V……. kaže da ne zna što je potpisao
P.B.: An…ju i mene boli za to jer smo mi objavili tačne podatke
V.M. Trebalo bi da vidimo oko one kuće u Novo Selo
A.M.: Prebrzo je rađena prema informacijama koje dobijamo
V.M.: Ti znaš đe mu je kuća, treba to snimit, viđet sa komšijama
A.M.: Ta je kuća nekad služila za jeb..kanje, to je bio neuslovan objekat
P.B.: A sad uslovni
A.M.: Sa porodicom je tamo
V.M.: A ne živi, živi on ovdje u drugu zgradu
P.B.: Daj ti nama predmet
Iz predmetnog razgovora proizilazi da P.B. i A.M. ratuju sa Katnićem, a
odgovor kako ratuju je veoma jednostavan i sadržan je u nastavku
konverzacije.
Naime, nesporno se utvrđuje da označna lica nastoje na sve moguće načine
da pronađu ili isfabrikuju, a potom i medijski plasiraju bilo kakav podatak koji
se može upotrijebiti u negativnom kontektstu protiv Glavnog specijalnog
tužioca, u pogledu njegovog postupanja na dubrovačkom ratištu. Za
sprovođenje “ istrage” u tom pravcu, kao što se vidi, zadužen je N.M.
Sa druge strane, A.M. i P.B. nastoje na sve moguće načine da dođu do
podataka iz ličnog života Glavnog specijalnog tužioca, uključujući mjesto
njegovog stanovanja, okolnosti boravka u njegovoj kući, a sve u cilju lične
diskreditacije i omalovažavanja.
Posebno se ukazuje da P.B. i A.M. izmišljaju i plasiraju V.M. neistine o
okolnostima boravka M.V. u Crnoj Gori, da mu je navodno Glavni Specijalni
tužilac prijetio da će biti šipkom prebijen kako bi nešto potpisao.
Takva podmetanja su u skladu sa ponašanjem ovih lica u prethodnom
periodu, kada na sve moguće načine, nastoje da javnosti prikažu Glavnog
specijalnog tužioca i specijalne tužioce kao osobe bez časti i morala,
uključujući i najmonstruoznija podmetanja da je Glavni specijalni tužilac vršio
ratne zločine u Hrvatskoj, gdje se navodno i nečasno ponašao. Iz samog
razgovora se zapravo vidi na koji način ova lica postupaju i čime se oni bave.
Isto tako, iz razgovora je potpuno jasno da je ovim licima jedino bilo bitno
objavljivanje da je Vel…..ić potpisao izjavu kod advokata kako bi je medijski
eksploatisali.
Nastavak razgovora:
V.M.: Kakav je An…je
A.M.: Ne znam ja, nemam pojma, ja znam An…ja kao prevodioca, ma
boli me ku… za An…ja.
P.B.: Mogu samo da ga nagovore da priča svašta
V.M.: Da ne pomene vas?
A.M.: Kako da nas pomene, to se mora potkrijepiti dokazima, mogu ja
sad pominjat bilo koga
V.M.: Izvini A.M., ni jedan jedini živi svjedok, ni jedan jedini pisani trag,
papir, nema da sam uzeo što od Sveta
Iz navedenog je očigledno da A.M. nastoji da predstavi da nema nikakve
veze sa bilo kim od okrivljenih, ali se vidi da je, kako i A.M. tako i P. B., strah
da ih ne pomenu pred sudom, pa negiraju poznanstvo, a sa druge strane
jedini cilj im je prikupljanje podataka za “rat” sa Katnićem koje bi mogli
medijski da se iskoriste, kako bi se urušio njegov integritet organizovao
napad na ličnost Glavnog specijalnog tužioca i specijalnih tužilaca.
Da je u pitanju specijalni rat organizovan i sprovođen protiv Glavnog
specijalnog tužioca, pored navedenog, najbolje pokazuje i činjenica, da je N.
M. zadužen za “istragu” protiv Glavnog specijalnog tužioca, koju treba da
sprovodi u Hrvatskoj, te da je u skladu sa planom satanizacije Glavnog
specijalnog tužioca i Specijalnog državnog tužilaštva, pod plaštom
demokratskog djelovanja, a u stvari radi medijske kompromitacije i
otežavanja vođenja krivičnog postupka, 26.05.2017.godine poslao Saboru
Republike Hrvatske pismo, u kom je zatražio ispitivanje uloge Glavnog
specijalnog tužioca na dubrovačkom ratištu. U samom pismu, kao navodne
dokaze za svoje tvrdnje, N.M. je naveo novinski članak sa svoje konferencije
za štampu.
Kako to nije bilo dovoljno, odnosno kako predmetno pismo nije imalo željeni
odjek i nije bilo propraćeno u skladu sa očekivanjima N. M. i drugih lica, a
kako bi sebe prikazao kao navodnu žrtvu progona, N.M. je predmetno pismo
proslijedio i portalu “Index.hr”, navodeći:
“da je zbog njegovog političkog zalaganja za rasvjetljivanje zločina koje
je Vojska JNA učinila u operacijama oko Dubrovnika, tužilac za ratne zločine
je tražio moje hapšenje”.
Očigledno da poslanik N.M., u nedostatku bilo kakvih činjenica ili podataka,
pribjegava konstruisanju događaja, pa veoma zlonamjerno, tendenciozno,
navodi da se zalaže za rasvjetljavanje zločina oko Dubrovinika, te da je zbog
toga progonjen, a što je samo još jedan dokaz da se navedenim pisanjima
nastoji kompromitovati Glavni specijalni tužilac kao osoba, jer kao što je
ranije i navedeno, uloga N.M. u svemu tome, barem tako kažu njegovi
saradnici, jeste vođenje istrage u Hrvatskoj, u cilju kompromitacije i javnog
diskreditovanja Glavnog specijalnog tužioca .
Poslanik N.M. nije predmet bilo kakvog progona, već naprotiv, sve osobe
koje su navedene rade i djeluju isključivo na komprimitaciji ličnosti Glavnog
specijalnog tužioca i specijalnih tužilaca, a sve zarad sprječavanja
utvrđivanja istine, a kroz stvaranje privida nezakonitog postupanja
Specijalnog državnog tužilaštva.
Pored ranije navedenog, advokat G.R. u prethodnom periodu (koji se dijelom
poklapa i sa njegovim djelovanjem u vezi sa predmetom terorizam u
pokušaju), kroz nezakonito djelovanje i činjenicu da poznaje Glavnog
specijalnog tužioca, nastoji da zarad lične koristi, pribavi sebi veliku
imovinsku korist, i istovremeno kompromituje Glavnog specijalnog tužioca,
fabrikovanjem priče da je Glavni specijalni tužilac korumpiran i da uzima mito.
Navedeno je advokat G.R. nastojao da ostvari zastupajući navodno interese
kompanije “A2A” u krivičnom predmetu koji se vodi pred Specijalnim
državnim tužilaštvom.
Dio komunikacije G.R. sa saradnicima iz kancelarije pokazuje da je advokat
G.R. nastojao da protivzakonito od kompanije “A2A” i njenih predstavnika
izvuče višemilionsku dobit za sebe.
Komunikacija od 01.08.2016. godine:
S.G.: Nešto mi izgleda, komadante, kao da se ovi žabari dobrano
zajebavaju. Četiri dana ni abera od kada im je istekao rok za odgovor na
treću ponudu.
G.R.: To se kosi sa kulturom – prvi put su ćutali trinaest dana pa
zakukali – nisu navikli da im se pruža otpor obzirom na veličinu i ekonomsku
moć – onda oni misle da sam budala jer nas sve inače tretiraju indijancima i
da plate kao afrikanca – tek da znaju za definiciju tvoje je da robijaš, moje je
da radim, prijavili bi me Evropskoj komisiji da mi sankcije uvedu.
G.R.: Sjutra je 02.08. i ako se ne jave u toku dana obustavljamo radove.
Komunikacija od 02.08.2016. godine:
G.R.: Novost – predsjednik kompanije preplašen da ne saopštim
podatke drugu iz vojske – usrali se od mene, ha ha
M.R.: Ha ha ha ha, pominjali smo ranije da bi to bila dobra strategija
kad bi zezali s plaćanjem kao s pregovorima.
M.R.: Jesu li Vas kontaktirali?
G.R.: Žabari su potpune budale, nisu mene nego se raspitivali kod
mojih prijatelja.
Iz izložene komunikacije, koja se tiče ugovaranja cijene sa predstavnicima
kompanije “A2A” proizilazi da G. R. priprema plan da prijetnjom i ucjenom
da će odati podatke do kojih je došao “drugu iz vojske” (a radi se o Glavnom
Specijalnom tužiocu) ukoliko ne plate traženu cijenu.
Iz komunikacije između G. R. i njegove saradnice M. R. proizilazi da je G. R.
kompaniji “A2A” prezentovao tri načina rješavanja krivičnog postupka, i to:
1.sporazumom o prizanju krivice;
2.varijanta koja je nesporna u slučaju neprihvatanja sporazuma o prizanju
krivice, da će se protiv kompanije voditi krivični postupak. Za ovu varijantu
navodi da ne bi mogao potvrditi pozitivan ishod tog krivičnog postupka za
kompaniju;
3. treća varijanta da on nastoji da u pregovorima sa tužiocem izdejstvuje
povoljan ishod za kompaniju, a koji se tiče izbjegavanja krivične odgovornosti
same kompanije.
Radi jasnoće, G. R. je predložio kompaniji “A2A” tzv. balkanski put, koji
podrazumijeva da će on, koristeći svoje poznanstvo sa Glavnim Specijalnim
tužiocem istoga pozvati na večeru i riješiti da se ne pokreće krivični postupak
protiv kompanije “A2A”, i da to košta 600 hiljada eura. Taj novac je navodno
namijenjen za Glavnog Specijalonog tužioca.
Reakcija predstavnika kompanije na cifru koju je tražio G.R. najbolje se
vidi iz prepiske ovlašćenih predstavnika kompanije “A2A” sa
kancelarijom G.R. od 19.12.2016. i 20.12.2016. godine.
Ma…elo: Izvinite me, radi jasnoće: da li ste mislili 60 hiljada eura
(šezdeset hiljada)? Hvala
M. R. : Ne, cifra koja se pominje u dopisu je ispravna cifra(misli se na
šest stotona hiljada eura)
Al……. (službenik kompanije A2A): Hvala, ali cifra je nerazumno visoka
i za nas nije prihvatljiva. Možemo li se čuti ove nedjelje.
Da bi se u cjelosti razumio smisao konverzacije, prezentujemo i
razgovor između G.R. i lica koja su zaposlena u njegovoj kancelariji od
20.12.2016.godine:
S. G.: Kome opanci kome obojci 🙂
G. R.: Nije valjda suma nedopustivo visoka – šta tačno veli
S. G.: :)))
Hvala ali taj iznos je nerazumno visok i nije prihvatljiv
za nas, možemo li se čuti ove nedjelje
G. R.: Nedopustivo – nerazumno, haha, odgovori naravno, dostupni
smo ove nedjelje
S. G.: Biće danas bio odbor direktora i dali zeleno svijetlo za pregovore
pa će ova sad oko cijene da se raspravlja dok ih Kale ne pohapsi
S. G.: Da predložim neko vrijeme
G. R.: Ne. prvo joj ovako odgovori
S. G.: Ok
M. R.: hahahaha, kakvi paklenici
G. R.: Of cours M..o, biće da je iznenađena i uvrijeđena, a najviše joj
se sviđa broj tri
Iz navedene prepiske jasno je da je G. R. dogovorio sa predstavnicima
kompanije “A2A” treću varijantu, koja podrazumijeva rješavanje “problema”
na način kako je to G.R. predložio i dao cijene za sve tri varijante.
Iz dopisa koji je upućen kompaniji “A2A” G.R. je odredio i cijene svojih usluga,
pa za prvu varijantu, u slučaju sporazumnog priznanja krivice, traži iznos od
18 hiljada eura (vec je dobio od A2A izmedju 50.000 i 80.000 eura).
U drugom slučaju – pokretanje krivičnog postupka, nagradu ne može da
odredi u tom trenutku, ali zato za treću varijantu koja podrazumijeva
izbjegavanje krivične odgovornosti od kompanije traži iznos od 600 hiljada
eura.
Više je nego očigledno da G.R. nastoji da zloupotrijebi poznanstvo sa
Glavnim Specijalnim tužiocem. Potvrda nezakonitog rada jeste i
komunikacija G.R. sa M.R. od 27.12.2016. godine.
M.R: Podsjetnik za “Facetime” i Lovćen banku
(ne znam da li mislite da “Facetime” sa žabarima, jer smo se sa njima
dogovorili za sjutra)
G. R.: Zar nije utorak
M.R: Prvo bio utorak, pa srijeda – 28.12.
G.R.: Ok, da ih ne slušam na ovo tmurno vrijeme
M.R.: Mogu im ja reći, one million, pa tek posle pravoslavne Nove
godine da ih slušamo
M. R.: 🙂
G.R.: Pa kažemo, po njihovom savjetu da razmislimo još, mi smo to
usvojili i skontali da smo se zajebali i sad je to meleon
M.R: Ili dva – 1 sad, drugi kad tužiocu istekne mandate
G. R.: U apoenima od 10€
Iz same komunikacije veoma jasno proizilazi da je G.R., u vezi sa naplatom
iznosa od 600 hiljada eura, predstavio da je dio novca za tužioca, pa se
očigledno pokajao u pogledu iznosa, računajući da nanovo otvori pregovore
i da traži dva miliona eura, jedan sad, a jedan kad tužiocu istekne mandat, a
koji novac bi navodno bio upravo za tužioca.
Sa označenim postupanjem G. R. nastoji da kod drugih lica po svakom
osnovu diskredituje ne samo Glavnog Specijalnog tužioca, nego i tužilaštvo
kao državni organ, te da istovremeno pribavi enormne svote novca i ostvari
cilj koji je u istom tom periodu i zacrtao, a to je da bude izabran na mjesto
Vrhovnog državnog tužioca, a kroz kompromitacije u predmetu terorizam u
pokušaju, gdje je to sasvim jasno i rekao.
Sve navedeno ukazuje da G. R., zajedno sa N.M., A.M., M. K., te drugim
licima koja su navedena, nastoje da upotrebom i zloupotrebom svog poziva
ostvari svoje ciljeve ne birajući sredstva, pa je nastojao da na sve moguće
načine diskredituje Glavnog specijalnog tužioca, organizovanjem medijskih
napada kako u Crnoj Gori, tako i u zemljama u okruženju, te da sa
pojedincima, političkim partijama i pojedinim medijskim radnicima stvori
uslove za medijski linč, a sve u cilju popravljanja svog položaja i pribavljanja
koristi.
Nesebičnu pomoć u tome imao je od strane svih navedenih lica, koja su
postupala po njegovim upustvima, tako da je cjelokupno djelovanje veoma
dobro smišljeno i realizovano, a sve kako bi pojedinci izbjegli odgovornost za
krivična djela za koja se terete.
Prethodno navedeno istovremeno je pokazatelj u kakvim uslovima
Specijalno državno tužilaštvo radi i nepobitno dokazuje da se protiv
tužilaštva, kao jedinstvenog državnog organa, vodi specijalni rat, a sve u cilju
diskreditacije, omalovažavaja, i uništenja državno – tužilačke organizacije,
imajući u vidu da navedenim licima nije u interesu da tužilaštvo, a posebno
Specijalno državno tužilaštvo, po zakonu obavlja poslove zbog kojih i postoji.
Na kraju još jednom ukazujemo crnogorskoj javnosti i građanima da će
Specijalno državno tužilaštvo i dalje nastaviti da postupa u skladu sa
Ustavom i zakonima i da će djelovati prema svim učiniocima krivičnih djela.
Kao što je ranije rečeno, pravda će zakucati na vrata svih za koje postoji
osnovana sumnja da su izvršili krivična djela.

You may also like...