Podgorički Viši sud ni na koji način nije mogao da spriječi bjekstvo Svetozara Marovića i njegovog sina Miloša jer je, kako tvrdi predsjednik tog suda Boris Savić, nakon pravosnažnog okonačanja postupka u odnosu na obojicu prestala sva nadležnost Višeg suda u Podgorici za postupanje.

On je u razgovoru za Dan istakao kako očekuje da će pred nadležne državne organe biti privedena sva lica protiv kojih je raspisana potjernica zbog vođenja krivičnog postupka ili izdržavanja kazne.

– Zbog čega to nije slučaj u odnosu na lice či ja je adresa poznata i zašto država u kojoj se nalazi nije prihvatila njegovu ekstradiciju nije pitanje za ovaj sud – kazao je sudija Savić.

Upitan da objasni zbog čega Svetozaru Maroviću i njegovom sinu Milošu nijesu oduzete lične isprave, Savić je kazao da ova lica u momentu kada je sud dobio optužnice, odnosno donosio presude protiv njih, nijesu bila u pritvoru.

– Stoga sud nije ni mogao ukidati njihov pritvor, na samim tim ni izricati neku alternativnu mjeru, kao što bi, na primjer, bilo oduzimanje putnih isprava, niti je to uopšte sudu predlagano. U konkretnoj situaciji, mora se imati u vidu da su ova lica otputovala u državu u kojoj za ulazak nije neophodna putna isprava, već se može ući i uz ličnu kartu, na je pitanje da li bi ovakvim postupanjem sud uopšte spriječio njihov odlazak čak i da je bila situacija da im se ukida pritvor i sud odlučuje o alternativnim mjerama – pojasnio je on.

Problemi

Podgorički Viši sud se u posljednje vrijeme suočava s nizom problema, počev od prestanka funkcije jednom broju sudija, pitanja imenovanja novih, otežanog procesa rada u vrijeme korone kao i nedostatka prostornih kapaciteta.

Savić tvrdi da su se posljedice korone reflektovane najviše na Specijalno odjeljenje gdje se radi sa predmetima koji u prosjeku imaju pet okrivljenih.

– S obzirom na to da za glavni pretres treba obezbijediti prisustvo oko 20 lica, ne računajući javnost, možete pretpostaviti koji broj pretresa je odložen upravo zbog odsustvovanja stranaka uzrokovanih virusom korona. Zbog toga je broj završenih predmeta u padu – rekao je Savić.

Ipak, tvrdi on, tome da rezultati nijesu loši najbolje svjedoče statistički podaci. U periodu od početka godine do današnjeg dana Viši sud je primio 4.760 predmeta, što je za šest odsto manje u odnosu na godinu prije korone 2019., kada je u istom periodu primljeno 5.096 predmeta. Takođe, na današnji dan, a gledano od početka godine, ove godine je završeno 4.276 predmeta a u istom periodu 2019. godine 4.561 predmet, što je opet oko šest odsto manje.

Optužnice u 240 predmeta

Predsjednik Višeg suda podsjeća da je tokom 2020. godine vanraspravno vijeće ovog suda potvrdilo optužnice u 240 predmeta, u četiri predmeta optužnica je vraćena na dopunu dok je u deset predmeta obustavljen postupak.

Jedan od krucijalnih problema koji se javio i prije više od decenije jesu prostorni kapaciteti, a ovaj problem je postao izraženiji proširenjem nadležnosti sudskih instanci.

– U više navrata u prethodnom periodu je ponavljano da je neophodna dislokacija sa postojećeg prostora, jer ma koliko da je reprezentativna i po konstrukciji i lokaciji, postojeća zgrada u kojoj funkcionišu Viši, Apelacioni i Vrhovni sud ne zadovoljava trenutne potrebe, a u budućnosti će ih sve manje zadovoljavati. I dalje imamo kancelari je u kojima borave no dvoje sudija, a svi termini u sudnicama su popunjeni mjesec dana unaprijed. Da ne govorimo o tome koliko je neadekvatno svakodnevno sprovođenje okrivljenih lica iz Istražnog zatvora u sud koji je u najstrožem centru grada – kazao je predsjednik Višeg suda.

Savić naglašava da nikada nije imao problema da sudi i primjenjuje zakon i prema visokim državnim funkcionerima ili opozicionim političarima.

– U cijelom svom radnom vijeku nijesam stekao nikakvu imovinu ili privilegije koje bi me činile zavisnim od bilo koga. Svjestan sam da će uvijek biti nezadovoljnih načinom postupanja i spremnih da lijepe bilo kakve etikete i imao sam dosta različitih etiketa u zavisnosti od lica kojima sam sudio – kazao je on.

Viši sud neće moći da funkcioniše

Trenutno stanje u Sudskom savjetu proizvešće u narednom periodu velike probleme po pitanju imenovanja novih sudija, a što će se u značajnoj mjeri odraziti i na rezultate rada crnogorskih sudova. Da je stanje alarmantno, potvrdio je i sudija Savić i podsjetio da je tokom ove godine dvoje sudija u ovom sudu prestalo da vrši sudijsku funkciju, a očekuje da će u bliskoj budućnosti još jedan broj prestati sa radom.

– Svakako da prestanak sudijske funkcije nije neuobičajen, međutim, imajući u vidu trenutnu situaciju u Sudskom savjetu, a sa kojom je javnost upoznata, izbor novih sudija je značajno usporen, što će kao posledicu proizvesti to da Viši sud u Podgodici neće moći da funkcioniše u punom sastavu. Ovako nešto će neminovno prouzrokovati smanjenje broja završenih predmeta – tvrdi Savić.

Izvor:Pobjeda