Prvi maj – radnički praznik, obilježavamo u uslovima: visoke stope nezaposlenosi; velikog broja socijalno ugroženih;   kršenja radnih i sindikalnih prava zaposlenih; neuplaćivanja doprinosa za obavezno socijalno  osiguranje od strane poslodavaca – i iz  tog razloga onemogućavanje potpunog  ostvarivanja  Ustavom i zakonom zagarantovanog prava, velikog broja zaposlenih, na liječenje i penzije; lošeg socijalnog dijaloga i mnogo toga ostalog što ima negativan predznak,kazali su iz Saveza Sindikata Crne Gore.

Osnovna prava iz radnog odnosa krše se veoma često, a gotovo da je to postalo pravilo kada su u pitanju  sektori trgovine i ugostiteljstva, gdje je pretežno  zaposlena ženska radna snaga, kao i u  sektoru građevinarsva.Tu je  u većini slučajeva zastupljen rad na određeno vrijeme ili rad  preko agencija za  za privremeno  ustupanje zaposlenih. Poslodavci ne poštuju radno vrijeme, pa zaposleni ostvaruju  veliki  broj prekovremenih sati, rade na dane državnih  i vjerskih praznika i obavljaju teške poslove, što im nije adekvatno plaćeno.

Zbog svega toga, nezadovoljni smo i zabrinuti za budućnost. Zalagaćemo se za razvoj  privrede i društva, zasnovane na  na dostojanstvenom  radu, odnosno radu koji podrazumijeva: zaradu od koje će se živjeti, a ne samo  preživljavati; brigu o zdravim i bezbjednim uslovima rada; redovne uplate poreza i doprinosa; te radu koji vodi  istinskom  ekonomskom i socijalnom razvoju.

Položaj zaposlenih  može se poboljšati kroz kreiranje odgovarajućih mjera ekonomske politike u narednom periodu, koje bi bile usmjerene na rast  proizvodnje. Tome bi doprinijelo i kreiranje adekvatne poreske politike, rast broja zaposlenih, obezbjeđivanje  prava na dostojanstven rad i potpisivanje  kolektivnih ugovora

SSCG