U Višegradu je  održan sastanak na kojem su dominirale dvije teme zajedničke državama u regionu, a tiču se plutajućeg otpada i divljih deponija u slivu Drine i Lima.

O tim su temama razgovarali ministar zaštite životne sredine Goran Trivan, njegove kolege iz RS Srebrenka Golić i iz Crne Gore Pavle Radulović, te predstavnici opština Rudo, Višegrad, Bjelo Polje, Priboj, Berane i Novo Goražde i direktori hidroelektarana Bajina Bašta i Višegrad. Domaćin susreta, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić rekla je da je za rešavanje tih problema neophodna koordinirana akcija tri ministarstava – RS, Srbije i Crne Gore, kako bi se pružila podrška opštinama koje se sa tim problemima suočavaju. Ona je predložila mapiranje problema i postavljanje mreža, tzv “lančanica” na nivou opština, kako bi se na adekvatan način otpad sakupljao i saniralo trenutno stanje na rijeci Lim, u saradnji sa komunalnim preduzećima.

Na sastanku je dogovoreno formiranje mješovitih stručnih komisija čiji će cilj biti da identifikuju stanje zagađenja i da utvrde količine i vrste otpada, te neophodna finansijska sredstva za rješavanje tih pitanja. Ministri su obišli lokaciju na kojoj se skuplja plutajući otpad na Drini, u okolini hidroelektrane Višegrad.