Reprezentativni Sindikat Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore  koji broji oko 420 članova, najoštrije osuđuje napad na zaposleno medicinsko osoblje u HMP Pljevlja i u svom saopštenju dostavljenom redakciji PV Informer-a navodi:

“Izvršni odbor reprezentativnog Sindikata, koji ima predstavnike iz svih regija, zajedno sa administracijom Zavoda, sa kojom je u stalnoj komunikaciji, kao i svih prethodnih puta, zvanično osuđuje najnoviji napad na medicinsko osoblje Zavoda za Hitnu medicinsku pomoć u Pljevljima.

Zaposleni u Zavodu za HMP rade izuzetno težak i stresan posao. Građani sa visokom dozom senzibiliteta moraju imati poštovanja prema medicinskom osoblju Zavoda. Izvršni odbor reprezentativnog sindikata u stalnoj je komunikaciji sa Zavodom, kako bi našli adekvatan odgovor na ova učestala dešavanja, ali isto tako analizom ovih incidenata jasno je da se najveći broj njih dešava na terenu, a ZHMP 24 h djeluje sa velikim brojem terenskih ekipa, a predstavnici Sindikata, a naravno i administracija Zavoda bi najsrećniji bili kada bi sa ekipama išli policajci, kada bi to bilo u skladu sa Zakonom o zaštiti pacijenata i evropskim doktrinama.

Ipak smo mišljenja da se ovdje radi o pojedincima i da građanji imaju visok senzibilitet prema onome što rade zaposleni, što govore brojke da ZHMP na godišnjem nivou, svih prethodnih godina, što na terenu, što u ambulanti pruži oko 350.000 pregleda.