Ministrstvo rada i socijalnog staranja obavijestilo je danas korisnice naknada za majke da će centri za socijalni rad raditi u periodu od 28. jula do 31. jula, kako bi one blagovremeno podnijele zahtjev za ostvarivanje prava.

  “U skladu sa članom 2 Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine, korisnice naknade po osnovu rođenja troje ili više djece kojima je radi korišćenja tog prava njihovom voljom prestao radni odnos na neodređeno vrijeme, počev od 6. avgusta 2015. godine, imaju pravo na mjesečnu naknadu u zakonom utvrđenim iznosima, ako do 31. jula 2017. godine podnesu zahtjev nadležnim Centrima za socijalni rad.  Kako bi sve korisnice blagovremeno podnijele zahtjev za ostvarivanje navedenog prava, Ministarstvo rada i socijalnog staranja obavještava korisnice naknada da će JU Centri za socijalni rad organizovati rad za dane 28, 29, 30 i 31. jul 2017. godine, od 8h do 20h”, navodi se u saopštenju Ministarstva rada i socijalnog staranja.