Obavještenje DOO Vodovod “Bistrica” prenosimo u cjelosti:

Obavještavamo javnost da je shodno preporukama nadležnih vlasti, u našem Društvu ograničen rad sa strankama u prostorijama upravne zgrade Vodovoda “Bistrica” Bijelo Polje. Nadležni organi vlasti izdali su navedenu preporuku radi nastavka neometanog rada Društva, a usljed opasnosti od virusa COVID 19.

Na osnovu prethodnog, DOO Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje donosi sljedeću  odluku:

Ograničava se rad sa strankama koji se odnosi prije svega na obezbjeđivanje prijema pošte bez direktnog kontakta i komunikacije koja će se odvijati u najvećo jmjeri putem email –a , telefonskim putem i poštom.

Prijava kvara na vodovodnoj mreži, kao i začepljenje na kanalizacionoj mreži, vršiće se elektronskim putem ili pozivom na sledeće brojeve telefona:

  • [email protected]
  • 050-431-006 – korisničkaslužba;
  • 067-657-656 – koordinatorkorisničkeslužbe;

Za sve informacije u vezi podnijetih podnesaka ( zahtjevi, reklamacije i drugih sl. akata) građani se mogu   obratiti putem kontakt telefona koji se nalaze na zvaničnom sajtu Društva: www.vodovodbp.me / 050 432 239 – centrala / u vremenskom period od 8:00h do 14:00h, kao i putem e-mail adrese: [email protected];

Korisnike i građane molimo da, sva pismena akta,  pošalju  preko  Pošte Crne Gore, kako bi izbjegli direktan kontakt i zaštitili zdravlje građana i naših zaposlenih, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa COVID 19.

Blagajna – Šalter za naplatu radiće  radnim danima od  07:00 h do 15:00 h, kao i subodom od 07:00 h do 13:00h.

Korisnicima koji su u prethodnom periodu ostvarili pravo na subvenciju zaključno sa 31.03.2020. godine, a koji su bili u obavezi da svoju dokumentaciju  obnove u skladu sa zakonom, biće automatski produžena naredna 3 (tri) mjeseca bez obnove dokumentacije, odnosno do 30.06.2020.godine, kako bi smanjili direktni kontakt sa korisnicima, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa COVID 19.

Zahtjeve za promjenu broja članova u domaćinstvu (stambene zgrade), kao i promjenu vlasništva / naziva na računima potrošači mogu uputiti putem e-mail pošte ili preko Pošte Crne Gore.

O eventulanim promjenama, u vezi sa navedenim, javnost će biti blagovremeno obavještavana.

Izvor: Saopštenje D.O.O Vodovod”Bistrica”