Evidentno je da je posljednjih deset godina nekada izuzetno jaka srednja klasa prestala da postoji, smatra predsjednik Radničke partije Maksim Vučinić. On kaže da se tokom pandemije pokazalo da samo države sa jakom industrijom imaju sigurna radna mjesta i stabilnu ekonomiju.

Maksim Vučinić

Da bi imali društvo socijalne pravde svi naš građani moraju imati jednaku šansu za školovanje, jednaku šansu za radno mjesto, jednak tretmam u liječenju i jednaku šansu za život, kazao je Vučinić.

“Postavlja se pitanje da li mi to u Crnoj Gori imamo? – Nesumnjivo je da narod Crne Gore to nema. Evidentno je da je posljednjih deset godina nekada izuzetno jaka srednja klasa prestala da postoji”, navodi se u saopštenju.

Društvo u Crnoj Gori, prema njegovim riječima, se dijeli na bogatu manjinu i dio stanovništa koji je na rubu egzistencije.

“Teško socio-ekonomsko stanje u Crnoj Gori još više je pogoršala pademija i globalne ekonomske posljedice koje je donijela sa sobom”, navodi se u saopštenju. .

Država koja je za stratešku granu privrede odabrala turizam našla se na jakom udaru.

“ Ovo bi trebali da shvatimo kao opomenu i da strateške grane privrede proširimo na poljoprivredu i industriju. Pokazalo se da samo države sa jakom industrijom imaju sigurna radna mjesta i stabilnu ekonomiju”,  rekao je Vučinić.

Izvor: RTCG