Sabina Talović, od 1991. godine je mirovna aktivistkinja i aktivistkinja za prava žena, od 1999. godine je članica O.C. Bona Fide Pljevlja, a od 2000. godine vodi ovaj Centar.

Učesnica je svih mirovnih i akcija za ženska prava u regionu. Svjedokinja na prvom Ženskom sudu za bivšu Jugoslaviju, održanom na prostoru Evrope maja 2015.godine, aktivna je članica mreže „Žene u crnom“ Beograd.

Osnovala je prihvatilište u Pljevljima za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja od 2012. godine, pokretačica je i prve Ženske zadruge u Pljevljima i dobitnica priznanja za Socijalne inovacije u NVO sektoru 2016. godine.

 

izvor: PV Informer