Danas je u Opštinu Rožaje, održan sastanak NVO iz opština sa sjevera Crne Gore, koji je organizovala Centar za razvoj Nevladinih organizacija(CRNVO) i na kojem od stotinu NVO iz Rožaja su samo dvije prisustvovale.

Na sastanku je pored ostalih prisustvovao potpredsjednik Opštine Rožaja Mirsad Azemović, Remzija Ramusović Član upravnog odbora Fonda za manjine,Lidija Knežević predstavnica CRNVO i dr.

Potpredsjednik Opštine Rožaja Mirsad Azemović je kazao, da u Rožajama ima registrovanih 100 NVO,  da je poslednjom raspodjelom za njih 41 NVO za ovu godinu raspodijeljeno 14000 eura, da je minimalna raspodjela bila 215 eura a maksimalna 800 eura.On je dodao je opština Rožaje siromašna opština i da veća sredstva nije u mogućnosti da raspodjeli prema NVO.

Lidija Knežević predstavnica Centra za razvoj Nevladinih organizacija(CRNVO) je kazala da se sredstva na lokalnim nivoima dodjeljuju mimo konkursa, što je kršenje odredbe zakona o NVO,takodje je naglasila koliko je za koju Opštinu na Sjeveru preko konkursa raspodjeljeno sredstava.

Hajran Murić ispred udruženja invalida rada Rožaja je pitao zašto su na sastanku prisutne samo 2 organizacije iz Rožaja,što je razlog da sumnja da se radi o diskriminaciji NVO iz Rožaja. On se saglasio, da se sve radi mimo zakona i djele sredstva mimo konkursa, ujedno je pitao predstavnike ,,CRNVO” ,,Vaša organizcija je za poslednje tri godine prihodovala  preko šesto hiljada eura tacnije 607.959 eura a o čemu su mediji objavili,pa ga  je interesovalo sta su od tih sredstava do sada utrosili na sjeveru,dali su  do sada pomogli neku NVO na sjeveru ili neku porodicu koja tesko živi  ili neku NVO za djecu sa posebim potrebama?

Takodje je pomenuo, još neke organizacije i predstavnike NVO koje saradjuju sa ,,CRNVO” a koje su prihodovale milione eura da mu odgovore,kakva je to pravda da mogu neke NVO da se razbacuje sa velikim sredstvima,dok naše organizacije sa Sjevera posebno NVO za osobe sa posebnim potrebama nemaju djecu da izvedu na neki izlet, već se ignorišu i od strane Opštine i od strane NVO.

Obzirom da na ova pitanja nije dobio odgovor Murić je napustio ovaj sastanak.