Sa današnje panel diskusije o zaštiti podataka: ,,Pod tajnim nadzorom bile 942 osobe”

0
316

Zaštita podataka je od krucijalne važnosti za život svakog pojedinca kao i za fuksionisanje demokratije, posebno kada se govori o trasnacionalnim demokratijama,  saopšteno je tokom panel diskusije o zaštiti podataka koju je organizovao Eu info centar u saradnji sa Agencijom za zaštitu čičnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Šef Interpola u Crnoj Gori, Dejan Đurović, saopštio je da većina izviđaja u Crnoj Gori ima međunarodni karakter, pogotovo kada je u pitanju teški i organizovani kriminal.
On je objasnio da crvene Interpolove potjernice sadrže sve lične podatke, što je najjači Interpolov alat u traganju za bjeguncima.

„Da bi mi objavili neku potjernicu na Interpolovom sajtu, mi moramo da zadovoljimo sve definisane uslove, a prije svega u pogledu zaštite ličnih podataka, jer mi tuđe lične podatke koristimo u određene svrhe“, objasnio jer Đurović.

On je dodao da se ti podaci u većini slučajeva prikupljaju bez znanja tog lica, što zakon dozvoljava, ali i nameće obavezu da se ti podaci koriste krajnje restriktivno i samo u svrhu za koju su ih prikupili.

Milan Radović iz Građanske alijanse je poručio da država treba da pokaže da je zaštita podataka njen prioritet, kao i da će svi podaci koji se prikupljaju na nedozvoljen način treba da budu uništeni.
Radović je ocijenio da problemi u zaštiti podataka postoje kao i da treba raditi na unapređenju te oblasti.

U Crnoj Gori su protiv 942 osobe sprovođene mjere tajnog nadzora, a krivični postupa nije pokrenut protiv njih 500, saopštio je Milan Radović iz Građanske alijanse.On je objasnio da od 500 osoba protiv kojih nije pokrenut postupak, niko nije bilo upoznat da su protiv njih vršene mjere tajnog nadzora.

“Od stupanja na snagu i primjene mjere tajnog nadzora, od polovine juna 2015. godine, pod ovim mjerama bila su 942 lica, od tog broja pritiv 500 nije pokrenut krivični postupak, a ni u jednom slulaju ti građani nijesu obaviješteni da su se određene informacije prikupljale u krivičnom postupku protiv njih”, rekao je Radović.

„Ovo pitanje treba riješiti sistemski i pravo na privatnost treba da bude prioritet“, zaključio je Radović.