Protiv A.T. (43) državljanke Ruske Federacije pripadnici Uprave policije u Herceg Novom, podnijeli su krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršila krivično djelo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju. Ona je izbjegla plaćanje pripadajućih poreskih obaveza i time, kako ističu u Upravi policije, oštetila budžet Crne Gore u iznosu od 143.435 eura.

Aktivnosti na otkrivanju privrednih delikata, realizovana je u koordinaciji sa službenicima Uprave prihoda i carina.

Kako ističu u saopštenu Uprave policije A.T. je kao suinvestitor, na osnovu rješenja izdatog od Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju, izgradila stambeni objekat u naselju Meljine nakon čega je u periodu od 2014. do 2018. godine izvršila promet – prodaju većeg dijela pripadajućih stambenih jedinica i na taj način ostvarila prihod koji je shodno Zakonu o PDV-u bila u obavezi prijaviti nadležnom poreskom organu i platiti pripadajuće poreske obaveze.

“Tokom izviđajnog postupka policija je došla do sumnje da je A.T. u gore naznačenom periodu, kao fizičko lice, na osnovu zaključenih ugovora o kupoprodaji izvršila prodaju većeg dijela novoizgrađenih stambenih jedinica, u namjeri da izbjegne plaćanje poreskih obaveza nije prikazala oporezivi promet u ukupnom iznosu 771.800 eura. Tačnije, ona nije nadležnom Poreskom ogranu podnosila obavezne mjesečne poreske – PDV prijave, niti je izvršila plaćanje pripadajućih poreskih obaveza i to: PDV u ukupnom iznosu od 127.970 eura što je bila u obavezi shodno Zakonu o porezu na dodatu vrijednost, kao i obavezu prijave i plaćanja Poreza na dohodak fizičkih lica za naznačeni period u ukupnom iznosu od 15.465 eura shodno Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica. Na ovaj način ona je izbjegla plaćanje pripadajućih poreskih.

Izvor:RTCG