“DOPRINOS”

Rudović uključen u kreiranje istupa Kneževića

Nezavisni poslanik Neđeljko Rudović kazao je da je lično uključen u kreiranje medijskih nastupa Duška Kneževića, bankara i biznismena za kojim je izdata potjernica, a koji je nedostupan crnogorskom pravosuđu.

To što pomaže Kneževiću ne smatra konfliktom interesa: Rudović

Rudović je, odgovarajući na pitanje Pobjede, ocijenio da činjenica da, kao poslanik crnogorskog parlamenta, direktno učestvuje u kreiranju Kneževićeve medijske kampanje ne znači da je u konfliktu interesa, već da time daje doprinos “ozdravljenju crnogorskog društva”.

“Ja sam lično uključen u kreiranje strategije medijskih istupa Kneževića od kada je krenuo u kampanju razotkrivanja sistema. Veoma me raduje što i na taj način dajem doprinos, uvjeren sam, ozdravljenju crnogorskog društva. To sam radio kao novinar nastojeći da što je više moguće osvijetlim situaciju u kojoj se Crna Gora nalazi, to se trudim da radim i kao političar jer mi je cilj da svi živimo u boljoj Crnoj Gori. Tako da to što pomažem Kneževiću ne da ne predstavlja konflikt interesa, nego su naši ciljevi u ovom trenutku istovjetni razotkrivanje i demontaža bolesnog sistema, koji cijelu Crnu Goru drži kao taoca nezasitih apetita vrha vlasti”, rekao je Rudović.

Istovremeno, Rudović je najavio da će aktivno učestvovati u radu vanredne sjednice Skupštine Crne Gore na kojoj bi trebalo, na inicijativu SDP-a, da se raspravlja o aferi “koverat”, odnosno o snimku na kojem se vidi da Duško Knežević daje tadašnjem gradonačelniku Podgorice Slavoljubu Stijepoviću koverat i navodi da je riječ o 97.500 eura.

“Afera ‘koverat’, čiji akteri su neki od najviših funkcionera DPS-a, je cijeloj Crnoj Gori konačno pružila neoborive dokaze o tome ko su i kako se ponašaju oni koji se kunu u Crnu Goru. Zato je dužnost svakoga ko želi da Crna Gora bude uređena, normalna zemlja, da učini koliko može da afera ‘koverat’ dobije svoj epilog u vidu podnošenja odgovornosti svih njenih aktera”, ističe Rudović.

Ima li sukoba interesa?

Izjava poslanika Rudovića prvo je zvanično priznanje Kneževićevih navoda da postoji tim koji osmišljava njegovu medijsku kampanju.

Neđeljko Rudović ističe da njegovo učešće, kao javnog funkcionera, u osmišljavanju medijskih nastupa Duška Kneževića ne može da se tretira kao sukob interesa.

U članu 3 Zakona o sprečavanju sukoba interesa, u odjeljku o javnim funkcionerima, zapisano je: Javni funkcioner je dužan da javnu funkciju vrši na način da javni interes ne podredi privatnom, kao i da ne izazove sukob interesa. Sukob interesa postoji kad privatni interes javnog funkcionera utiče ili može uticati na nepristrasnost javnog funkcionera u vršenju javne funkcije”

Utvrđivanje postojanja sukoba interesa i mjere za njegovo sprečavanje su u nadležnosti Komisije za sprečavanje sukoba interesa kao nezavisnog tijela.

Izvor: RTCG