Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, na  sjednici, u čijem je radu učestvovao i ministar saobraćaja i pomorstva, Osman Nurković, a kojim je predsjedavao premijer Duško Marković, pored ostalog, usvojio je Izvještaj revizorske kuće ”Omega” d.o.o. iz Podgorice o reviziji izvršenja Ugovora o kupoprodaji i investiranju dijela lokaliteta fabrike ”Gornji Ibar” AD Rožaje, lokacija 1A i Ugovora o zakupu dijela lokaliteta fabrike ”Gornji Ibar” AD Rožaje, lokacija 1B.

Prilikom usvajanja Izvještaja, konstatovano je da je investitor ”Sandžakli mobilia” iz Turske investirao 262.014,42 eura i time ispunio ugovornu obavezu, po osnovu investicionog programa, ali da nije ispunio obavezu iz Programa zapošljavanja, jer je zaposlio 28 radnika, dok se ugovorom obavezao na zapošljavanje 49 radnika.

RTR