Posle ekološkog incidenta, pomora ribe u rijekama Vezišnici i Ćehotini, desio se novi ekološki incident na rijeci Vezičnici. Ekološki inspektor sa sjedištem u Mojkovcu po prijavi da se diže prašina sa puta koju koriste kamioni koji dovoze ugalj na drobilanu, naložio je Rudniku uglja da redovno vlaži put kuda se kreće rudarska mehanizacija.

Po sprovedenoj odluci vlaženja puta kuda prolaze kamioni Rudnika uglja, ugljena prašina koja se spirala, završila je u rijeci Vezišnici. Predsjednik SRK “Lipljen” Vaso Knežević smatra da je Rudnik uglja prije vlaženja puta cisternama, morao prvo rudarskom mašinom očistiti put od naslaga rudarske prašine.

Redakcija “PV Informer-a” je kontaktirala glavnog republičkog inspektora Veselinku Zarubicu od koje je dobijena informacija da se za novi ekološki incident treba obratiti Republičkom inspektoratu za vode. Istovremeno je navela da je razlog zašto u Pljevljima nema Ekološkog inspektora činjenica da nema zainteresovanih pljevljaka koji bi na revidirani konkurs obavljali poslove ekološkog inspektora u Plevljima.

Redakcija je putem elektronske pošte uputila i zahtjev Informativnoj službi Rudnika uglja sa pitanjem za nadležne u Rudniku uglja, zašto je umjesto direktnog vlaženja puta, po predhodno očišćenoj površini od naslaga ugljene prašine od strane rudarske mašine, prašina završila u rijeci i da li Rudnik uglja smatra da snosi odgovornost za novi ekološki incident? Odgovor nije dobijen, jer je iz rudnika dobijena informaciji da su članovi Informativne službe na godišnjem odmoru.

izvor: PV Informer