Rigoroznija kontrola stranih diploma

Visokoškolcima koji su završili školovanje na privatnim fakultetima u regionu zbaranjeno je od jula izdavanje nostrifikovanih diploma u Ministarstvu prosvjete zbog odluke ministra prosvjete Damira Šehovića da se pooštri kontrola dobijanja obrazovnih isprava van Crne Gore. Visokoškolac sa primorja ispričao je za Dan da se krše prava svršenih studenata koji su pošteno zaradili diplomu i branili ispite na fakultetma koji imaju licencu. On ističe da je lako provjeriri kvalitet svake diplome i da krivično treba da odgovara svako ko donese obrazovnu ispravu sa sumnjivih ustanova.

“U julu sam predao dokumentaciju i niko mi nije odgovorio šta je razlog što čekam tri mjeseca na nostrifikaciju. Podržavam da se ispitaju sve sumnjive diplome koje dolaze sa nelicenciranih ustanova. To nije proces koji traje ovoliko drugo, već se kontaktira Ministarstvo prosvjete druge države, i ako se radi o ustanovi koja ima dozvolu za rad, onda nema ništa sporno. Postavlja se pitanje da li ministarstvo krši Lisabonsku konvenciju i druge međunarodne sporazume. Nezvanično su nam rekli da će započeti izmjenu zakona kako bi se pooštrila kontrola diploma iz inostranstva. Ipak, mislim da su razni lobiji u igri, ovo je svojevrsna poruka da se upisuju privatni fakulteti kod nas, ili moguće i da srednjoškolci ne upisuju visoku školu, već da se odluče za njihov projekat Struučno je ključno. Na ovaj način je veliki broj visokoškolaca diskriminisan i prinuđeni smo bez osnova da čekamo da nam se prizna diploma”,  ističe diplomac koji je studije završio u Beogradu.

Iz Ministarstva prosvjete za Dan je saopšteno da su diplome sa privatnih fakulteta u proceduri i da one zahtijevaju ozbiljnu konotrolu kvaliteta.

“Diplome su u proceduri. Naravno da je naša ne samo volja već i obaveza ozbiljna kontrola diploma, ako želimo da naš sistem priznavanja funkcioniše kako treba, a ne samo pro forme. U tom dijelu nemamo nikakvih dilema. Plan je da se u jednom dijelu mijenja Zakon o priznavanju inostranih obrazovnih isprava, a javnost će biti blagovremeno obaviještena onda kad se budu znali detalji. No, potpuno nezavisno od tih izmjena, imamo obavezu da ispratimo procedure priznavanja, koje ponekad, ako želite da ih ispoštujete, traju”,  ističu iz PR službe Ministarstva prosvjete.

Prema nedavnim podacima Ministarstva prosvjete, oko 100 diploma iz regiona je u prethodne dvije godine odbijeno.

“Uglavnom zato što je postojala sumnja da se radilo o falsifikovanoj ispravi ili je isprava izdata na nelicenciranoj ustanovi. Takođe je u tom periodu odbijeno i priznavanje tridesetak diploma srednjoškolskih ustanova i podnesen čak isto toliki broj krivičnih prijava. Ukupno je odbijeno priznavanje skoro 100 srednjoškolskih i visokoškolskih diploma”, navode iz Ministarstva.

Izvor: Dan