Soba za odmor ljekara i medicinskog osoblja u medicini rada pri Domu zdravlja Pljevlja renovirana je zahvaljujući Rotari klubu Pljevlja

Za vrijeme najvećeg pika korona virusa u Pljevljima svi ljekari i medicnsko osoblje bili su na raspolaganju pacijentima. Pored toga što su svojim ličnim prisustvom olakšavali život pacijenata, morali su da se odreknu i sobe za dnevni boravak i odmor ljekara.Ta soba koja se nalazi u Medicini rada pri Domu zdravlja Pljevlja bila je pretvorena u Covid ambulantu i u njoj su boravili pacijenti.

Nakon što je otvorena nova Covid ambulanta i što je prije svega značajno pao broj oboljelih u Pljevljima soba je vraćena ljekarima i medicinskom osoblju na korištenje ali u dosta lošem stanju. Zato je donacija Rotari kluba kojom je u potpunosti renovirana soba za odmor ljakara i medicinskog osoblja došla u pravi čas.

Zahvalnost na ovoj vrijednoj donaciji je uputila Andrijana Starovlah koordinatorka izabranih ljekara Doma zdravlja Pljevlja.

Rotari klub Pljevlja svoje aktivnosti u zadnje dvije godine usmjerio je ka borbi protiv korona virusa. Sve njihove donacije bile su usmjerene ka onim koje je pandmeija korona virusa najviše pogodila.

Ispred Rotari kluba Pljevlja donaciju je zvanično uručio Nemanja Potparić.

 

Izvor: tvpljevlja.me