Savjet MZ Crljenice obratio se Ministarstvu kapitalnih investicija i Direkciji za saobraćaj, u vezi rekonstrukcija magistralnog puta Pljevlja-Mihajlovica.

“Rekonstrukcija magistralnog puta Pljevlja-Mihajlovica, u dužini od 12,9 km, u mnogome otežava život lokalnog stanovništva.

Zbog skinutog sloja asfalta, na gotovo čitavoj dionici puta, semaforske signalizacije i drugih zastoja, lokalno stanovništvo u mnogome trpi posledice.

Tampon ispod skinutog asfaltnog zastora nije poravnjan, već su napravljeni „talasi“, maksimalna brzina kojom se može saobraćati je 20 km/h, zbog čega mnogi oštećuju svoja motorna vozila.

Takođe, prašina koja se stvara u mnogome otežava normalne uslove saobraćaja.

Na nekim dijelovima puta nalaze se seoska crijeva sa vodom, za koje nisu projektom obuhvaćene propusne cijevi.

Takođe, na dva mjesta se vrši mljevenje kamena, za koje ne postoje potrebni elaborati za procjenu uticaja na životnu sredinu.

Zbog izvođenja radova i buke, vlasnik farme koka pretrpio je nenadoknadive gubitke” – navodi se u zahtjevu MZ Crljenice.

Oni zbog svega navedenog traže da se njihovi navodi provjere na licu mjesta, i u skladu sa ovlašćenjima Ministarstva i Direkcije preduzmu se sve neophodne mjere i radnje, kako se ne bi ni na koji način ugrozio život lokalnog stanovništva.

Rekonstrukcija pomenutog puta počela je u avgustu mjesecu prošle godine i rok za završetak radova je avgust ove godine.