U poslovnom svijetu, ali i izvan njega, sadržaj imejlova je vrlo važan, i može biti presudan u nastavku komunikacije, prenosi Poslovni dnevnik.

S druge strane, pisanje imejlova odlična je vježba za emocionalnu inteligenciju, jer vrlo često, a da nismo toga ni svjesni, naše riječi mogu zasmetati drugoj strani.

Prema rezultatima istraživanja koje je objavio Inc.com, jedna rečenica je najiritantnija.

U anketi u kojoj je učestvovalo 1.000 ispitanika, rečenica “nisam siguran/na da li ste vidjeli moj posljednji mejl’ pokazala se kao najiritantnija u poslovnoj komunikaciji.

Razlog zbog kog bi trebalo da izbjegavate ovu rečenicu leži u činjenici da se na neki način drugoj strani stvara osjećaj krivice što još nije pogledala mejl ili je zaboravila da odgovori.

Izvor: Cdm.me