Poslanici su počeli raspravu o predloženom ovogodišnjem rebalansu i mogućem zaduživanju do 500 miliona eura, u cilju stvaranja preduslova za refinansiranje duga i omogućavanja fiskalne rezerve.

Ministar finansija Darko Radunović kazao je u Skupštini da je jedan od razloga predloženih izmjena Zakona o budžetu za ovu godinu potreba stvaranja zakonskih preduslova za refinansiranje postojećeg duga i stvaranje fiskalne rezerve.

„U cilju stvaranja preduslova za refinansiranje duga i stvaranja fiskalne rezerve, koji pristužu na naplatu naredne godine, razmatra se mogućnost emisije državnih obveznica ili realizacije kreditnog aranžmana u drugoj polovini godine do 500 miliona eura na domaćem ili stranom tržištu kao rezlutat povoljnih kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu“, rekao je Radunović.

On je kazao da se efekti tog aranžamana ogledaju u ostvarivanju povoljnih uslova za refinansiranje.

„Drugi razlog za rebalans je odluka Vlade da doprinese povećanju životnog standarda zaposlenih sa najmanjim zaradama kroz politiku povećanja minimalne zarade, a da istovremeno obezbijedi i smanjenje poreskog opterećenja kroz smanjenje doprinosa“, objasnio je Radunović.

Prema njegovim riječima, izmjenom politike minimalne zarade doći će do smanjenja prihoda i doprinosa.

„Međutim, kao rezultat povećanja ekonomske aktivnosti i borbi protiv sive ekonomije, prvu polovinu godine karakteriše povećanje naplate budžetskih prihoda iznad plana za 21 milion“, rekao je Radunović.

On je dodao da je očekivano da će prihodi na nivou godine biti veći šest milona i iznosiće 1,83 milijarde eura, odnosno 38,2 odsto procijenjenog BDP-a.

Radunović je podsjetio da je cilj ekonomske politike Crne Gore povećanje životnog standarda građana odnosno dalje približavanje bruto domaćeg proizvoda (BDP) prosjeku Evropske unije (EU).

„Vlada sprovodi mjere ekonomske politike, usmjerene na jačanju fiskalne stabilnosti i povećanju konkurentnosti ekonomije, koje su dale dobre rezultate“, rekao je Radunović.

izvor: Mina business