Na sjeveru je sve više proizvođača zdrave, organske hrane, ali sa cijenama teško da mogu biti konkurentni na tržištu. Država na sve načine pomaže i subvencionira proizvođače zdrave hrane, ali ne može uticati na formiranje cijena, kaže Ministar poljoprivrede, Aleksandar Stijović. Taj problem mora se strateški rješavati, jer je organska proizvodnja velika razvojna šansa crnogorske poljoprivrede, a mi u toj oblasti, još uvijek, kaskamo za razvijenim Evropskim zemljama.

iZVOR RTCG