Odbor direktora Rudnika uglja AD Pljevlja, na šestoj vanrednoj sjednici, razriješio je članove menadžmenta koji su bili na tim funkcijama i imenovao nove.

– Novi sastav menadžmenta kompanije činiće ljudi koji će u punom kapacitetu raditi na unapređenju poslovanja kompanije, a na zadovoljstvo zaposlenih i šire društvene zajednice. Odbor direktora će sa pažnjom pratiti poslovne procese i vršiti kontrolu rada menadžmenta, kako bi kompanija imala kontinuitet u radu i ostvarivala dobre poslovne rezultate saopštio je prdsjednik Odbora direktora Rudnika uglja, Dušan Janjušević.

Takođe, na sjednici je definisano da u ugovorima koje će novi menadžment potpisati sa Izvršnim direktorom Društva, nisu predviđene otpremnine kao što je to bio slučaj sa prethodnim članovima menadžmenta, čime je rukovodstvo kompanije pokazalo visok stepen odgovornosti i jasno ukazalo da se enormno velika sredstva ne smiju dodjeljivati privilegovanim pojedincima.

Uz navedeno, definisano je i da zarade novog menadžmenta budu smanjenje i to u značajnom iznosu u odnosu na prethodni period. Tako će novi menadžerski tim, imati za oko 400 do 500 eura manju zaradu u odnosu na prethodne ugovore.

– I na ovaj način želimo da damo doprinos u radu kompanije, jer će Rudnik uglja Pljevlja i u budućnosti biti stub privrednog razvoja naše države, bez obzira na pokušaje pojedinaca iz političkog života da zanemare značaj rudarske proizvodnje. Jasno definisanu viziju razvoja Rudnika uglja Pljevlja neće poremetiti medijski istupi usmjereni prema našoj kompaniji, koja će nastaviti da bilježi zavidne poslovne rezultate, a time i ostane glavni oslonac za stabilnu proizvodnju električne energije. U narednom periodu u fokusu rada Odbora direktora biće snažan dopinos na unaprijeđenju poslovanja, a prije svega kroz dalje podizanje produktivnosti rada, smanjenje svih nepotrebnih troškova, kao i snažnu uključenost na realizaciji svih značajnih projekata i investicija, čime će se obezbjediti dodatna sigurnost poslovanja, a time i bolji uslovi rada svih zaposlenih u Društvu – saopštio je predsjednik Odbora direktora Janjušević.

Izvor:Pobjeda