Predstavnik predlagača zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu, Slaven Radunović (DF) kazao je da su danas dobili odgovor od Venecijanske komisije, te da će kasnije sa time biti podrobnije upoznati.

“U svakom slučaju, nema nekih ozbiljnih zamjerki, tako da možemo da idemo dalje u proceduru”, rekao je Radunović na sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu koji razmatra Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu, koji je podnijela grupa poslanika.

Izvor:Vijesti