Radnici Vektre Jakić ne mogu da naplate plate

Iako su radnici Vektre Jakić tražili da Poreska uprava povuče blokadu računa pomenute kompanije, kako bi oni naplatili svoja potraživanja koja se odnose na neisplaćene plate, iz Poreske su i zvanično potvrdili da će nastaviti sa blokadom. Na taj način, radnici kojima se duguje po deset plata neće moći preko javnog izvršitelja da se naplate od prodaje imovine preduzeća čiji je vlasnik Dragan Brković.

“Imajući u vidu da je Poreska uprava u skladu s odredbama Zakona o poreskoj administraciji izvršila blokadu žiro računa poreskog obveznika d.o.o. Vektra Jakić Pljevlja kao jednu od mjera prinudne naplate dospjelog potraživanja, to će ona biti na snazi sve do momenta izmirenja dospjele poreske obaveze”, kazali su Danu iz Poreske uprave, na čijem čelu je Miomir M. Mugoša.

Pojasnili su da ne insistiraju samo na naplati budžetskih prihoda, već i na naplati poreza i doprinosa. Na taj način se vodi računa i o socijalnim pravima radnika.

“Takođe, važno je istaći da su svi napori Poreske uprave usmjereni na naplatu zaostalih poreskih obaveza predmetnog obveznika, a u prvom redu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, ne samo radi obezbjeđenja budžetskih prihoda, već i zaštite osnovnih i socijalnih prava radnika, kao što je pravo na zdravstvenu zaštitu i penzijsko-invalidsko osiguranje”,  istakli su iz PU.

Radnici Vektre Jakić koji pokušavaju da naplate deset plata pojasnili su nam da Poreska uprava, ukoliko želi, može da povuče blokadu. Povlačenjem blokade ne bi se prekršili važeći zakonski propisi.

“Ako Poreska uprava nije prekršila zakonske propise tokom prethodnih godina kada nije vršila blokadu računa Vektre Jakić i kada nije naplaćivala poreze i doprinose, onda neće prekršiti zakonske propise kada omogući da radnici naplate deset plata, koje su pošteno zaradili”, kazali su radnici.

Radnici su tužili Vektru i dobili na sudu. Potom su javni izvršitelji prodavali imovinu da bi se radnicima namirile plate na osnovu presude. Međutim, novac od prodaje išao je Poreskoj upravi, koja je blokirala račun i ima prioritet u naplati.

Izvor: Dan