Miloš Radević i Novak Petrić koji su optuženi da su pretukli Beranca Igora Tomkića osuđeni su na zatvorske kazne, saznaje portal Antena M.

Kako im je saopšteno iz Osnovnog suda u Beranama u presudi se navodi da su okrivljeni Petrić Novak i Radević Miloš oglašeni krivim za krivično djelo nasiličko ponašanje iz čl.399. u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda iz čl.151. st.1. u vezi čl.23. Krivičnog Zakonika Crne Gore i osuđeni – okrivljeni Petrić na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i  devet mjeseci, a okrivljeni Radević na jedinstvenu kaznu zatvora od godinu i 7 mjeseci.

Sudija je, nakon javnog objavljivanja presude, ukratko iznijela razloge kojima se rukovodila prilikom donošenja odluke – priznanje okrivljenih Petrića i Radevića, iskaz oštećenog Tomkića, koji je u svemu saglasan sa medicinskom dokumentacijom sadržanom u spisima predmeta i potvrđen nalazom i mišljenjem angaživanog vještaka sudske medicine doktora Radojević Nemanje, saopšteno nam je iz suda.

Prilikom odmjeravanja kazne sud je imao u vidu svrhu kažnjavanja i okolnosti predviđene čl.42. Krivičnog Zakonika Crne Gore, te kao olakšavajuću okolnost uzeo to da su okrivljeni mlađa punoljetna lica koja do sada nijesu osuđivana kao učinioci krivičnih djela.

izvor: Antena M