Dnevni boravak za odrasla i stara lica sa invaliditetom u Pljevljima počeo je sa radom 11.06.2020.godine. Ukupno 13 korisnika koristilo je usluge Dnevnog boravka ali usled pojave COVID-19 virusa i preporuka Instituta za javno zdravlje u cilju spriječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti,  boravak je privremeno zatvoren. Uvažavajući potrebe korisnika reorganizovali smo rad i tokom pandemije COVID-19 virusa za korisnike je obezbijeđen jedan obrok koji im se nosio na kućnu adresu uz poštovanje svih epidemioloških mjera. Korisnici su iskazali zahvalnost za pružanje usluge. Tokom trajanja pandemija bili su često informisani o svim potrebnim mjerama koje treba preduzimati (maska, distanca i održavanje higijene ruku).

Od aprila mjeseca Dnevni boravak je stao sa radom jer su sredstva predviđena projektom utošena. Kako bi smo odgovorili na potrebe naših sugrađana, u zajedničkoj saradnji sa predsjednikom Opštine Igorom Golubovićem, obezbijeđena su novčana sredstva za rad Dnevnog boravka u naredna dva mjeseca. Privremeni rad Dnevnog boravka za odrasla i stara lica sa invaliditetom počeo je 01.06.2021.godine. Rad Dnevnog boravka će se odvijati u prostorijama boravka u ul. IV Sandžačke br. 76 svakog radnog dana od 08.00 do 16.00 časova.

Cilj nam je da starijim sugrađanima obezbijedimo boravak u prijatnom ambijentu, uz druženje i radnookupacione aktivnosti uz obezbijeđen obrok i sitno posluženje. Obezbijeđena je i konstantna podrška njegovatelja koji boravi sa korisnicima. Prostorije su prilagođene potrebama korisnika.

Pljevlja su 13. opština po redu u Crnoj Gori koja se, u saradnji sa nadležnim Ministarstvom, uključila u realizaciju projekta, i podržala razvoj usluga podrške za život u zajednici.

Usluga je višestruko značajna iz razloga što se njom izbjegava institucionalizacija i poboljšava život u zajednici njenih korisnika kroz socijalizaciju, obroke, zdravstvenu podršku…

Zahvaljujemo se Opštini Pljevlja i Sekretarijatu za društvene djelatnosti na uvažavanju potreba naših korisnika i dobru saradnju a sve u cilju prilagođavanja uslova života socijalno ranjivih kategorija društva prema standardima zemanja Evropske unije.

JU Dom starih „Pljevlja“

Izvor: PvPortal