Purišić je u odgovoru radnicima Kombinata alumunijuma u stečaju i Saveza sindikata Crne Gore (SSCG) istakao i da više neće biti povlašćenih uslova za penzionisanje.

Radnici Kombinata alumunijuma u stečaju i Savez sindikata Crne Gore (SSCG) zatražili su u junu ove godine od ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića da im kroz predstojeće izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osioguranju, kao rudarima, ponovo omogući pravo na starosnu penziju sa navršenih 30 godina staža osiguranja, od čega najmanje 20 godina provedenih na radnim mjestima sa beneficiranim stažom.

Purišić je taj predlog odbio, a u odgovoru Sindikatu metalaca Crne Gore, u koji su “Vijesti” imale uvid, naveo da je i tokom javne rasprave, koja je završena 15. septembra prošle godine Ministarstvo rada, prema svim podnijetim predlozima, “za uvođenje posebnih uslova penzionisanja, za bilo koju kategoriju lica, imalo negativan stav”. On je istakao i da više neće biti povlašćenih uslova za penzionisanje.

“Osiguranici kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, kao što su zaposleni u KAP-u, odnosno, metalskoj industriji, ostvaruju pravo na starosnu penziju sa nižim godinama života od onih koje su propisane za ostale osiguranike-zavisno od perioda provedenog na radu, na radnim mjestima, na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem”, istakao je između ostalog Purišić u odgovoru Sindikatu metalaca.

On je naglasio da predlog kojim se tražilo propisivanje povoljnijih uslova penzionisanja za zaposlene u metalskoj industriji nije u skladu sa osnovnim principom sistema PIO, jer bi usvajanje istog zahtijevalo redistribuciju novca od osiguranika koji po opštim uslovima ostvaruju pravo na penziju ka osiguranicima koji to pravo ostvaruju pod povoljnim uslovima.

“To bi dovelo do narušavanja principa ravnopravnosti, povećanja broja korisnika, kao i povećanja sredstava za finansiranje penzionog sistema, što bi uticalo na stabilnost i održivost budžetskog finansiranja prava iz PIO”, odgovorio je Purišić

Purišić nije prihvatio zahtjev predsjednika Sindikata metalaca Crne Gore Dragan Mijanovića da organizuju za jednički sastanak.

 

izvor: vijesti.me