Purišić: Ranjivim grupama do 30 eura subvencija za struju

Vlada je danas usvojila Informaciju o subvencioniranju ranjivih kupaca električne energije i uputstvo o postupku i načinu sprovođenja programa subvencioniranja računa, saopštio je ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić.


Purišić: Uredba se primjenjuje od 1. januara (foto: gov.me)
On je kazao da novi Vladin pristup tom pitanju podiže nivo i kvalitet socijalne poilitike u toj oblasti i što se tiče iznosa subvencije koja se odobrava i što se tiče kontinutieta u snabdijevanju električnom energijom.

Purišić je podsjetio da je Vlada 22. novembra prošle godine donijela uredbu o subvencioniranju ranjivih kupaca električne energije, koju je predložilo Ministarstvo ekonomije i koja se primjenjuje od 1. januara.

„Tom uredbom utvrđeno je da se ranjivi kupci određuju na osnovu socijalnog i zdravstvenog stanja osoba koja žive u određenom domaćinstvu“, rekao je Purišić nakon sjednice Vlade.

Pravo na subvenciju, kako je objasnio, imaju samo osobe koje žive u domaćinstvu koje koristi pravo na materijalno obezbjeđenje porodice, a uporedo sa tim i prava na dodatak za njegu i pomoć i na ličnu invalidninu.

„Uredbom je predviđeno da se osobama koje žive u domaćinstvima, a koja imaju te karakteristike, odobrava subvencija mjesečnog iznosa računa do 50 odsto za potrošnju do 600 kilovat sati (kwh), što je negdje oko 30 eura maksimalno“, precizirao je Purišić.

Ako je iznos potrošnje veći od 600 kWh onda se subvencija odobrava za 300 kWh, odnosno u nominalnom iznosu oko 30 eura mjesečno.

„Ovim osobama se obezbjeđuje kontinuitet u snabdijevanju tokom čitave godine. Takvih korisnika, prema evidencijama Ministarstva, je oko hiljadu“, saopštio je Purišić.

On je rekao da se nivo subvencija za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodica, zatim porodice koje su staratelji odnosno hranitelji djece bez roditeljskog staranja i porodica koje u svom domaćinstvu imaju korisnike boračkog dodatka, ostaje na sadašnjem nivou.

„Takvih je nešto oko 4,5 hiljada u sistemu i oni će zadržati postojeći nivo prava, a to znači da će im se 40 odsto odobravati subvencija na potrošnju koja je do 60 eura, odnosno maksimalno 24 eura ako je potrošnja iznad 60 eura“, dodao je Purišić.

On je rekao da je ta kategorija dobila bolji status, jer se njima ne može isključiti struja u periodu od oktobra do aprila, s obzirom na to da su materijalno ugroženi.

„Treća kategorija su oni koji na bazi uredbe o snabdijevanju ranjivih kupaca nemaju ispunjene kriterijume da su socijalno ugroženi, odnosno to su korisnici ostalih materijalnih davanja“, saopštio je Purišić.

Za te preostale korisnike je obezbjeđena subvencija u iznosu od 30 odsto mjesečnog iznosa računa, a najviše 18 eura ako je iznos računa preko 60 eura.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor