Jak bol u rukama, ukoliko bez ikakvog razloga dobijete bol u rukama to može biti simptoim raka.

On uzrokuje bolove u različitim djlovima tijela i rogana, a to uključuje i šake.

Na vašim šaklama možete provjeriti da li imate simptome raka.

Suhe šake sa pukotinama, normalno je da ruke nekada postanu suhe ali nekada ta suha koža može da se opire ćak i ukoliko koristite kreme i losine
i utom slučaju vi biste trebali posjetiti doktora.

-Natekle ruke, rak pravi promjene na cijelom tijelu pa tako ako primjetite nešto čudno treabte ići doktoru. Ukoliko vam šake natiću onda bi trebali da tražite stručnu pomoć.