Ćulafić kazao da nastava ne daje dovoljno prostora da se naučnim disciplinama koje izučavaju prirodu posveti dovoljna pažnja

Grupa studenata osnovnih i postdiplomaskih studija zaštite životne sredine i geografije iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine učestvovalo je na XIX geoekološkom kampu “Fizičko – geografski procesi Komova, Mojana i Zeletina”, čije je sjedište bilo u Andrijevici.

Jedan od organizatora kampa Golub Ćulafić kazao je za “Vijesti” da nastava u srednjim školama i na fakultetima ne daje dovoljno prostora učenicima i studentima da se naučnim disciplinama koje izučavaju prirodu (geografija, geomorfologija, hidrologija, klimatologija, biogeorgrafija, ekologija i druge) posveti dovoljna pažnja.

“Zbog toga se u razvijenim zemljama već odavno organizuju alternativni vidovi nastave. Oni su tematski koncipirani i odnose se na analizu i istraživanje raznih pojava i procesa u prirodi, kao i antropgeni uticaj na korišćenje i zaštitu prirodnih resursa određene geografske regije”, kazao je Ćulafić. Ove godine je za predmet proučavanja određen prostor južnog i jugoistočnog dijela Andrijevičke kotline – prostor potkomske župe Konjuhe, koju uokviruju planine Zeletin, Lipovica, Mojan (Veliki Mojan) i Komovi (Vasojevićki Kom) u čijim dolinama teku Kutska i Mojanska rijeka, zatim Perućica i Zlorečica, kao i mnogi manji izvori i potoci.

Rad u kampu je timski, organizovan po manjim grupama koje zajedno rješavaju zadati problem. Individualni rad se ogleda u prikupljanju podataka, izrada karata i uzimanje uzoraka sa terena.

Ćulafić je kazao da su, pridržavajući se preporuka Instituta za javno zdravlje, zbog pandemije koronavirusa smanjili broj polaznika, ali da su se potrudili da održe kamp i planirane aktivnosti.

“Do sada je kroz ovaj vid alternativnog obrazovanja prošlo preko 500 studenata i postdiplomaca sa studijskih grupa geografije, biologije i zaštite životne sredine”, kazao je Goran Damjanović, predsjednik nikšićke NVO “Geo-eko Montenegro”, koja je ovogodišnji kamp organizovala u saradnji sa Parkom prirode Komovi.

Direktorica Parka prirode Komovi Ivana Jukić, poručila je da bi ovakvih aktivnosti trebalo da je više, jer je upravo to prava promocija nauke i turizma, a sve u cilju realizacije kapitalne ideje “Crna Gora – ekološka država” i principa održivog razvoja u skladu sa Milenijumskim razvojnim ciljevima.

Izvor: Vijesti.me