Navodi se da u roku od pet dana takozvane javne rasprave, od kojih su tri bila radna, nije bilo moguće da se NVO obavijeste da je rasprava počela, da analiziraju sve predložene izmjene i dopune zakona i da sačine obrazložene predloge, uprkos želji da pruže odgovarajući doprinos.

Predstavnici 31 nevladine organizacije (NVO) uputili su danas protestno pismo premijeru Dušku Markoviću zbog, kako su naveli, neopravdano skraćene javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

„Izražavamo protest povodom odluke ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića da drastično skrati javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, uprkos apelu 14 NVO“, kaže se u pismu.

Njegovi potpisnici smatraju da je postupak Purišića protivan zakonu i pravilima Vlade i da odražava formalistički pristup javnoj raspravi, bez stvarne želje za konsultovanjem NVO.

Oni su podsjetili da je javna rasprava o Nacrtu pokrenuta 2. Juna, i okončana je samo pet dana kasnije, 7. juna.

„Već narednog dana, 8. juna, planirana je sjednica Vlade na kojoj se našao i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, što ukazuje na to da se unaprijed računalo da bilo kakav rezultat rasprave neće uticati na izmjenu Nacrta koji je sačinilo ministarstvo“, kaže se u pismu.

Navodi se da u roku od pet dana takozvane javne rasprave, od kojih su tri bila radna, nije bilo moguće da se NVO obavijeste da je rasprava počela, da analiziraju sve predložene izmjene i dopune zakona i da sačine obrazložene predloge, uprkos želji da pruže odgovarajući doprinos.

Iz NVO navode da im je na okruglom stolu, 7. juna, Purišić saopštio da su propisi omogućavali da se javna rasprava uopšte i ne sprovede.

Prema njihovim riječima, takav njegov stav suprotan je članu 97 Zakona o državnoj upravi , koji propisuje da je „ministar obavezan da u pripremi zakona, kojima se uređuju prava, obaveze i pravni interesi građana, tekst nacrta zakona objavi putem sredstava javnog informisanja i uputi poziv svojim zainteresovanim subjektima da iznesu primjedbe, predloge i sugestije”.

Potpisnici pisma navode da je takav stav Purišića suprotan i članu devet Uredbe o postupku i načinu održavanja javne rasprave, koji propisuje da rasprava o tekstu zakona traje najmanje 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Iz NVO podsjećaju da je članom četiri iste Uredbe propisano da se javna rasprava ne mora sprovesti samo u oblastima odbrane i bezbjednosti i godišnjeg budžeta, vanrednim, hitnim ili nepredvidljivim okolnostima, i kada se zakonom bitno drugačije ne uređuje neko pitanje.

„U ovoj situaciji, u kojoj su predložene suštinske izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, nema govora ni o jednom gore navedenom slučaju“, kaže se u pismu premijeru.

Nažalost, kako se navodi, uprkos više puta ponovljenoj molbi, predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja nijesu odgovorili na čemu temelje tvrdnju da ta javna rasprava nije ni morala biti održana.

„Prethodno je objašnjeno da je cilj hitnih izmjena izvršavanje odluke Ustavnog suda. Međutim, rok za izvršavanje ove odluke, odnosno za podnošenje Prijedloga zakona Skupštini a ne njegovo usvajanje u Skupštini, ističe tek 12. avgusta“, kazali su iz NVO.

Prema njihovim riječima, ispostavilo se da prava korisnica naknada nijesu ni uređena Nacrtom zakona, „već do danas neobjavljenim odlukama Vlade“.

Takođe, kako navode iz NVO, predstavnici Ministarstva nijesu obrazložili, odnosno pružili bilo kakavu analizu ili izvještaj na osnovu kojih bi se mogli sagledati razlozi zbog kojih se pristupilo suštinskim izmjenama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

„Poštovani predsjedniče Vlade, protestujemo zbog izostanka adekvatne rasprave o izmjenama tog Zakona, i zahtijevamo da spriječite nezakonitu praksu izbjegavanja i karikiranja javnih rasprava o zakonima koji uređuju ljudska prava, posebno imajući u vidu načelnu posvećenost Vlade transparentnom radu i saradnji sa nevladinim organizacijama“, zaključuje se u pismu.

Protestno pismo potpisali su Akcija za ljudska prava, Instituta alternativa, Centar za ženska prava, Juventas, Udruženje Roditelji, NVO Pandora, Defendology center Montenegro, Udruženje mladih sa hendikepom, Sigurna ženska kuća, Savez slijepih Crne Gore, Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima i Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju u Nikšiću.

Među potpisnicima su i Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama, KVIR Montenegro, Naša akcija, CAZAS, NVO 4Life, Fondacija Ruka prijateljstva, Udruženje Plegije Nikšić, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, NVO Brain, Prima i Ikre Rožaje.

Pismo su potpisali i NVO Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama Rožaje, NVU Zinak,
Liberalni poredak, Srce, Žena danas, Udruženje za razvoj civilnog društva Bijelo Polje, Društvo sociologa Crne Gore i NVO Porodica Nikšić.