Prosječna plata, bez poreza i doprinosa, u maju je u Crnoj Gori iznosila 513 eura, saopštio je Monstat.

To je, prema podacima Monstata, rast od 0,4 odsto više u odnosu na april ove godine, dok je prosječna neto zarada u maju, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, zabilježila rast od 0,2%.

“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u maju 2019. godine u odnosu na april 2019. godine zabilježile rast od 0,2% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,2%”, saopštio je Monstat.

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u maju 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sljedećim sektorima djelatnosti: Usluge smještaja i ishrane (5,5%), Ostale uslužne djelatnosti (5,4%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (1,7%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom (1,7%), Snabdijevanje električnom energijom (1,6%), Trgovina na veliko i malo (1,6%), Saobraćaj i skladištenje (1,6%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (1,3%), Zdravstena i socijalna zaštita (1,3%), Građevinarstvo (1,1%), Prerađivačka industrija (0,8%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (0,8%), Umjetnost zabava i rekreacija (0,7%), Državna uprava i odbrana (0,3%), Obrazovanje (0,2%), dok je pad zabilježen u sledećim sektorima: Poslovanje sa nekretninama (6,1%), Informisanje i komunikacije (5,0%), Vađenje ruda i kamena (3,1%) i Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (2,6%).

izvor: rtcg.me