Kako je saopšteno na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen projekt ReLoad, koji financira Europska unija (EU), a provodi UNDP, od 846 hiljada eura koji su opredijeljeni za Crnu Goru, 600 hiljada namijenjeno je za nevladine organizacije (NVO). Projekat će trajati do kraja 2019. godine, a sredstva nevladinim organizacijama u pet odabranih opština (120.000 € po opštini) će biti dostupna kroz javne pozive u 2018. i 2019. godini. Na javnim pozivima će moći učestvovati sve NVO sa teritorije Crne Gore, pod uvjetom da projekte provode u ciljnim opštinama.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Fiona Mekluni je saopštila je da je  cilj programa unapređenje saradnje lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva kroz stvaranja jasnih i transparentnih procedura finansiranja nevladinog sektora. Ona je objasnila da će reload u početku raditi s pet odabranih opština u Crnoj Gori kako bi se usvojio transparentni model finansiranja NVO.

“To će se zasnivati ​​na konkrentim projektima kojima se ostvaruju konkrenti rezultati, s fokusom na građane i njihove potrebe”, kazala je Mekluni.

 

Generalna direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu u Ministarstvu javne uprave, Jadranka Vukčević, navela je da uspostavljanje efikasne i transparentne javne uprave, koja će biti okrenuta građaninu na državnoj i lokalnoj razini, je jedan od najznačajnih izazova u stvaranju funkcionalne javne uprave.