Prodaja novina dozvoljena i nedjeljom

Nedjeljom i u dane državnih praznika može se prodavati štampa, ukoliko je vrijednost te štampe veća od vrijednosti ostale robe koja se u tim objektima prodaje, kazali su Danu iz Ministarstva ekonomije pojašnjavajući odredbe Zakona o unutrašnjoj trgovini. Nakon što su vlasnici kioska imali različita tumačenja Zakona o unutrašnjoj trgovini, iz Vlade su pojasnili odredbe koje stupaju na snagu od nedjelje, 20. oktobra, a tiču se rada nedjeljom. Iz njih proizilazi da se štampa može prodavati nedjeljom.

“Članom 35a stav 1 Zakona ounutrašnjoj trgovini propisano je da trgovina na veliko i trgovina na malo ne može da se obavlja nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika određenim zakonom kojim se uređuju državni i drugi praznici. Članom 35a stav 2 tačka 2 Zakona o unutrašnjoj trgovini propisano je da se izuzetno od stava 1 ovog člana, nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika trgovina na veliko i trgovina na malo može, između ostalog, obavljati u specijalizovanim prodavnicama ili kioscima za prodaju štampe”, navode u Ministarstvu ekonomije.

Pojašnjavaju da je članom 35a stav 3 Zakona o unutrašnjoj trgovini propisano da se specijalizovanim prodavnicama ili kioscima u smislu stava 2 tačka 2 ovog člana smatraju prodavnice, odnosno kiosci u kojima se vrši prodaja pretežno jedne vrste robe.

“U vezi sa gore navedenim, pod specijalizovanim prodavnicama i kioscima u kojima se vrši prodaja pretežno jedne vrste robe u smislu člana 35a stav 2 tačka 2 Zakona o unutrašnjoj trgovini smatraju se prodavnice ili kiosci u kojima je vrijednost robe koja se pretežno prodaje tj. za čiju su prodaju ta prodavnica ili kiosk specijalizovani (u konkretnom slučaju štampa) veća od vrijednosti ostale robe koje se u toj specijalizovanoj prodavnici ili kiosku prodaje. Dakle, u predmetnim objektima kioscima se nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika može prodavati štampa, ukoliko je vrijednost te štampe veća od vrijednosti ostale robe koje se u tim objektima prodaje”, saopštili su Danu iz resora Dragice Sekulić.

Dakle, ukoliko je vrijednost jedne robe 50,01 odsto u određenom objektu, taj objekat može da radi nedjeljom.

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika Dana Nikola Marković očekuje da namjera Vlade bude pozitivno tumačenje zakona kojim će dozvoliti da se štampani mediji prodaju i nedjeljom.

“U suprotnom, biće to korak ga gušenju slobode medija i ograničavanje slobode izražavanja. Loše bi po čitavo društvo bilo da se na posredan način uvodi kažnjavanje medija, pogotovo onih koji kritički pišu o vlasti. Ukoliko Vlada ne dozvoli prodaju novina nedjeljom time će najviše biti pogođen Dan kao najtiražniji štampani medij u državi. Ohrabruje stav Ministarstva ekonomije da se trafike i kiosci smatraju specijalizovanim objektima za prodaju štampe, tako da suštinskih razloga za zabranu prodaje Dana i ostalih novina nema. Da li ima političke volje, pitanje je na koje Vlada treba da odgovori. Kako god bilo, Dan će izaći i ove nedjelje kada zakon stupa na snagu. To smo dužni građanima, našim čitaocima, ali prije svega sebi kako bismo ispunili misiju zbog koje postojimo sve ove godine”, izjavio je Marković.

Đuranović: Neophodno precizno tumačenje

Glavni i odgovorni urednik Pobjede Draško Đuranović je kazao da je neophodno precizno tumačenje zakona od strane Ministarstva ekonomije.

“Ovako postavljena zakonska norma, ukoliko se bude tumačila, kao što je tumači jedini distributer u Crnoj Gori, značiće gašenje dnevne štampe nedjeljom. Što ako se bude desilo istovremeno će značiti i ograničavanje proizvodnje novina našim kompanijama. Sa druge strane, to je ograničavanje slobode informisanja i izražavanja. To, ukoliko Ministarstvo ekonomije ne da eksplicitno mišljenje da se na kioscima može prodavati štampa”, rekao je Đuranović.

Najavio je da će Dan i Pobjeda, kao izdavači, uputiti Ministarstvu ekonomije zahtjev za precizno tumačenje, kako bi jedini distributer mogao po tome da se upravlja.

Izvor: Dan