EKONOMIJA

Privremeni objekti mogu dobiti rješenje o radu za ovu sezonu

Zakupci privremenih objekata u zoni morskog dobra i u zoni kojom gazduju opštine u tekućoj sezoni i do ispunjenja svih uslova mogu poslovati uz privremeno rješenje o radu, saopštenje je na sastanku predstavnika Ministarstva održivog razvoja i turizma, JP Morsko dobro i predstavnika opština.

Kako je saopšteno iz Javnog preduzeću za upravljanje morskim dobrom, sastanku je prisustvovao njihov direktor Predrag Jelušić, državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Damir Davidović i predstavnici lokalnih samouprava i lokalnih sekretarijata za privredu, izuzev predstavnika Opštine Herceg Novi.

“Imajući u vidu činjenicu da se ove godine prvi put primjenjuje novi Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, da postupak pribavljanja odobrenja za postavljanje privremenih objekata predviđa ispunjenost više uslova i postupanje više organa, te da je obavljanje djelatnosti u privremenim objektima sezonskog karaktera tj. da se djelatnost vrši pretežno tokom turističke sezone, predstavnici JP Morsko dobro i Ministarstva održivog razvoja i turizma su uputili prisutne predstavnike primorskih opština na institut “privremenog rješenja”, koji je sadržan u Zakonu o upravnom postupku”, navode u Morskom dobru.

Ističu da je, uvažavajući zahtjeve udruženja zakupaca privremenih objekata, te cijeneći njihov doprinos zapošljavanju i dobroj naplati prihoda na državnom i lokalnom nivou, a samim tim i doprinos kvalitetu turističke ponude na crnogorskom primorju, ocjenjeno je da tokom ove sezone i do ispunjenja svih uslova, objekti mogu poslovati uz privremeno rješenje o radu.

“Yakupci privremenih objekata moraju završiti započete procedure koje su propisane Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Planom privremenih lokacija i pratećim aktima, za šta je krajnji rok 31. decembar 2019. godine. Zakupci koji do tog datuma ne pribave svu neophodnu dokumentaciju u skladu sa navedenim zakonskim rješenjima, neće moći da zaključe Anekse ugovora sa JP Morsko dobro za narednu godinu”, naglasili su u tom preduzeću.

Izvor: CDM