Prioritet – razvoj moderne, digitalne države

Nacrtom zakona o elektronskoj upravi teži se unapređenju ambijenta u kojem će javna uprava biti servis građana i privrede, tako što će građani i privredni subjekti komunicirati sa javnom upravom u bilo koje vrijeme i sa bilo kojeg mjesta.

To je poručeno na okruglom stolu koje je Ministarstvo javne uprave organizovalo povodom javne rasprave o Nacrtu zakona o elektronskoj upravi.

Kako je saopšteno, na okruglom stolu su govorili, državni sekretar Ministarstva javne uprave Dejan Abazović i načelnica Direkcije za interoperabilnost registara i normativne poslove Bojana Bajić.

Predstavnici Ministarstva javne uprave u uvodnom dijelu izlaganja istakli su da je jedan od glavnih prioriteta Vlade digitalizacija i razvoj moderne, digitalne države.

„Oni su istakli da je jedan od ključnih razloga za donošenje novog zakona dalje unapređenje zakonskih rješenja koja treba da otklone određene slabosti i probleme koji su se pokazali u praksi“, piše u saopštenju.

Cilj je, smatraju, da se dodatno uredi oblast elektronske uprave, u skladu sa njenim stvarnim i projektovanim potrebama, kako sa aspekta razvojnih potreba, tako i u skladu sa zahtjevima međunarodnih integracionih procesa.

„Novim zakonskim rješenjem se teži unapređenju ambijenta u kojem će javna uprava biti servis građana i privrede na način da građani i privredni subjekti komuniciraju sa javnom upravom u bilo koje vrijeme i sa bilo kojeg mjesta“, precizira se u saopšenju.

Kako se precizira, novim zakonom o elektronskoj upravi detaljnije se reguliše upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u organima uprave na svim nivoima, kako u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, tako i u komunikaciji sa građanima, privrednim društvima, drugim pravnim licima i preduzetnicima.

„Nacrtom zakona o elektronskoj upravi propisano je postupanje i korišćenje jedinstvenog informacionog sistema organa državne uprave, informaciono-komunikacione mreže organa državne uprave, domena mreže organa državne uprave, jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu podataka, uspostavljanje metaregistra registara i informacionih sistema, kao i ostalih resursa neophodnih za elektronsku upravu“, kazali su iz resornog Ministarstva.

Pored navedenog, propisani su elektronska komunikacija organa državne uprave, način korišćenja i dodjeljivanja licenci, obaveza objavljivanja kataloga usluga elektronske uprave, način otpremanja akata u elektronskom obliku, sistem za elektronsku identifikaciju i autentifikaciju i sistem za elektronsku naplatu administrativnih taksi.

„Takođe, ovim zakonskim rješenjem stvoriće se uslovi da građani, privreda i država u što većoj mjeri koriste nove tehnologije, da poslove obavljaju brže, efikasnije i jeftinije, kao i da će se sprovođenjem tog zakona povećati transparentnost i povjerenje u rad javne uprave“, zaključuje se u saopštenju.

izvor:rtcg
NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor