Primjena pravne tekovine predstavlja najzahtjevniju fazu pregovora imajući u vidu složenost poglavlja u administrativnom i finansijskom smislu, ocijenjeno je na sastanku Pododbora za saobraćaj, životnu sredinu, energetiku i regionalni razvoj.

Na sastanku Pododbora između Crne Gore i Evropske komisije (EK) saopšteno je da je Crna Gora od početka pregovora značajno izmijenila zakonodavni i institucionalni okvir u oblastima saobraćaja, životne sredine, energetike i regionalnog razvoja i uskladila ga sa evropskim.

Zamjenik glavnog pregovarača Marko Mrdak, ocijenio je da je Crna Gora kroz sva poglavlja pokrivena Pododborom postigla značajne rezultate, o čemu svjedoče i ocjene iz ovogodišnjeg Izvještaja EK.

„Crna Gora je snažno posvećena ispunjavanju obaveza u oblasti saobraćajne politike i trans-evropske mreže, čija realizacija ima praktičan i ekonomski značaj za njene građane jer podrazumijeva stvaranje preduslova za kvalitetnu infrastrukturu. Kad je u pitanju energetski sektor, svjesni smo koristi koje dobijamo usklađivanjem s evropskim standardima, zbog čega ćemo uprkos zahtjevnim zadacima i izazovima istrajati na ovom putu“, naveo je Mrdak.

On je, kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, kazao da je Crna Gora u Poglavlju 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata nastavila s planiranjem neophodnih mjera u toj oblasti, kako bi danom pristupanja EU bila spremna za korišćenje Evropskih strukturnih i investicionih fondova.

Kopredsjedavajuća Pododbora ispred Crne Gore Ivana Vojinović, ukazala je na značaj tema koje taj Pododbor obuhvata i njihov uticaj na, kako cjelokupni razvoj crnogorskog društva i unaprjeđenje kvaliteta života svih građana, tako i pregovarački proces, posebno ako se uzme u obzir činjenica da realizacija obaveza u tim oblastima doprinosi realizaciji 24 od ukupno 87 završnih mjerila.

Ona je podsjetila da je od juna 2012. godine, kada je Crna Gora počela pregovarački proces s EU, normativni, strateški i institucionalni okvir u oblasti saobraćaja, životne sredine, energetike i regionalnog razvoja značajno promijenjen i usklađen s evropskim standardima, kao i da su se vrlo izraženom dinamikom sprovodile i aktivnosti na izgradnji infrastrukture u oblasti saobraćaja, energetike i životne sredine.

Vojinović je poručila da Crna Gora razumije složenost poglavlja koji se tiču saobraćaja, životne sredine, energetike i regionalnog razvoja, budući da svi oni bez izuzetka zahtijevaju snažne administrativne kapacitete, efikasnu implementaciju, ali i enormna finansijska sredstva prvenstveno potrebna za izgradnju infrastrukture.

„Crna Gora je izrazito posvećena ispunjavanju strogih zahtjeva iz poglavlja Životna sredina i klimatske promjene, a naročito onih koji su apostrofrani u Zajedničkoj pregovaračkoj poziciji za to poglavlje u vidu završnih mjerila, kao i Izvještaju EK o napretku“, rekla je Vojinović.

Zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu za proširenje, Barbara Jesus-Gimeno, navela je da je Crna Gora odradila veliki posao u oblastima koje su predmet tog Pododbora.

„Ovaj Pododbor je značajan za evropski put Crne Gore, ali prije svega za crnogorske građane“, poručila je Jesus-Gimeno.

Ona je, govoreći o Poglavlju 27 – Životna sredina i klimatske promjene, navela da fokus u narednom periodu treba da bude na realizaciji obaveza u oblasti kvaliteta vazduha, klimatskih promjena i zaštite prirode koje vode ispunjenju kriterijuma za zatvaranje tog poglavlja.

„Zapadni Balkan treba da radi na zelenoj Agendi, a vaša država je tu na dobrom putu. Krajem maja Crna Gora je ispunila potpune potrebe za energijom iz obnovljivih izvira“, poručila je Jesus-Gimeno.

Ona je, govoreći o saobraćajnoj politici, kazala da je tokom prošle godine ostvaren napredak u toj oblasti, te da je sada fokus na izgradnji moderne infrastrukture u regionu, kako bi se ostvario dugotrajni ekonomski rast i dalja integracija.

izvor: Mina