Prevarili Rusa i Baranina za pola miliona eura?

0
303

Ulcinjska policija podnijela je krivične prijave protiv sugrađana M.R. (44), V.I. (41) i M.R. (42) zbog sumnje da su prevarili Rusa V.N.E. i Baranina A.M, pri čemu su zaradili 539.000 eura.”Naime, tri osumnjičena lica su, kako se sumnja, u namjeri da pribave protivpravnu imovinsku korist, prevarnim radnjama sa kupoprodajom, sticanjem i prenosom vlasništva nad nepokretnostima na području opštine Ulcinj, dovela u zabludu oštećena lica i time ih navela da na štetu svoje imovine učine više radnji, čime je pribavljena imovinska korist za osumnjičene i nanesena šteta oštećenima u iznosu od 539.000 eura”, objasnili su iz policije.

Osumnjičeni V.I. je  vlasnik dvije predmetne katastarske parcele, pašnjaka i šume, površine 4.732 m2, koje se nalaze u Pinješu.

“M.R. i M.R. su u ovom poslu bili posrednici u ime kupca u kupoprodaji nepokretnosti. V.I. i M.R. (45) su se, kako se sumnja, obavezali da će prenijeti pravo vlasništva nad ove dvije parcele na V.N.E. i A.M. po isplati kupoprodajne cijene odnosno 539.000 eura. Ugovorom od 19.10.2016.  je potvrđeno da je kupoprodajna cijena izmirena u potpunosti odnosno da su V.N.E. i A.M. platili naznačeni iznos. Kako je na predmetnim parcelama postojao prethodno upisan teret – hipoteka, radi obezbjeđenja potraživanja sa zabranom otuđenja u iznosu od 132.720 eura sa rokom otplate 10 godina, to su ugovorne strane usaglasile da je prodavac V.I. u obavezi izmiriti sve obaveze po osnovu upisanog tereta i potom parcele, bez tereta i ograničenja, prenijeti u vlasništvo kupaca V.N.E. i A.M, odnosno u roku od 30 dana pozvati kupce i pristupiti potpisivanju ugovora o kupoprodaji nepokretnosti kod notara”, navodi se u saopštenju policije.

Kako su istakli, M.R. i M.R. su se tim ugovorom obavezali da će ispuniti obavezu prodavca, odnosno da će u svojstvu jemaca plataca garantovati za ispunjenje obaveza iz predmetnog ugovora, kao i da će odgovarati za naknadu cjelokupne štete koju bi kupci, pojedinačno ili solidarno, podnijeli neizvšenjem obaveze prodavca.

“Međutim, oštećena lica su nakon izvjesnog vremena uvidjela da V.I, manipulacijom i vršenjem prevarnih radnji, nema namjeru da ispuni svoju ugovornu obavezu, u smislu skidanja tereta sa predmetnih nepokretnosti i zaključenja ugovora o kupoprodaji, budući da su svi rokovi za to bili odavno prošli. Tako su oštećena lica V.N.E. i A.M. došla u situaciju da, osim što hipoteka nije skunuta kako je ugovoreno, pravo vlasništva nad ove dvije parcele uopšte ne bude preneseno na njih. Krivična prijava protiv osumnjičenih M.R, V.I. i M.R. je podnijeta u redovnom postupku, zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo prevara. Jedno od ova tri lica, M.R. (45), se već nalazi u ZIKSU-u zbog drugog krivičnog djela, takođe prevare”, poručili su iz policije.