Agencija za sprječavanje korupcije je od početka godine podnijela 220 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv javnih funkcionera i državnih službenika zbog nedostavljanja ili nepotpunih Izvještaja o prihodima i imovini.

Kako je saopšteno iz ASK-a od početka godine podnijeli su 7.213 izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera i državnih službenika, od čega 5.667 izvještaja javnih funkcionera i 1.546 izvještaja državnih službenika.

Agencija je od 1. januara do 24. Jula ove godine, nadležnim sudovima za prekršaje podnijela 179 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv javnih funkcionera i državnih službenika, zbog nedostavljanja redovnih godišnjih Izvještaja o prihodima i imovini u zakonom propisanom roku do 31. marta ove 2019. godine.

ASK je podnio i 34 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv javnih funkcionera i državnih službenika, zbog nedostavljanja Izvještaja o prihodima i imovini po stupanju na javnu funkciju i po prestanku javne funkcije.

Podneseno je i sedam zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv javnih funkcionera, zbog dostavljanja Agenciji nepotpunih i netačnih podataka u Izvještaju o prihodima i imovini.

“U toku 2019. godine je, u odnosu na prethodnu godinu, došlo do smanjenja broja pokrenutih prekršajnih postupaka zbog kršenja zakonske obaveze dostavljanja Agenciji redovnog godišnjeg Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera u zakonom propisanom roku”, saopšteno je iz ASK-a.

Iz ASK-a poručuju i da ti podaci, kao i činjenica da je u 2019. godini broj dostavljenih izvještaja porastao na 7.213, sa 6.510 u 2018, potvrđuju rezultate rada Agencija na podizanju svijesti zakonskih obveznika, kontinuiranim edukacijama u oblasti izvještavanja o prihodima i imovini javnih funkcionera.

“U II kvartalu 2019. godine je započeta druga faza provjere – provjera tačnosti i potpunosti podataka iz pristiglih izvještaja, koja se vrši u skladu sa Godišnjim planom provjere, a koji se po strukturi zasniva na prošlogodišnjem Revidiranom godišnjem planu donijetom u skladu sa preporukama eksperata Savjeta Evrope. Planom je predviđeno da se izvrši provjera tačnosti i potpunosti podataka iz ukupno 839 izvještaja o prihodima i imovini”, poručuju iz ASK-a.