Naknadu po osnovu rodjenja  troje i više djece na sjeveru Crne Gore prima preko osam hiljada majki,tačnije 8.928. Prema predlogu Vlade Crne Gore koji je juče iznijet na konferenciji za štampu, preko šest hiljada majki na sjeveru će ostati bez ovog prava i vratit se na Zavod za zapošljavanje kao nezaposlena lica, ostale su one majke koje će se vratiti u PIO i majke koje su napustile posao da bi ostvarile ovo pravo.

Najveći broj korisnica ovog prava je u Bijelom Polju skoro tri hiljade majki, tačnije 2.945, Berane 1.701, Rožaje 1.449, Pljevlja 831, Mojkovac 501, Plav 449, Kolašin 329, Andrijevica 257, Gusinje 131, Žabljak128, Plužine 110, Šavnik 97.

Obzirom da je broj nezaposlenih na sjeveru u 2016. godini porastao za 5000 i popeo se na  20.876 , vraćanje majki na Zavod za zapošljavanje taj broj će se popeti sa dodatnih 6000 nezaposlenih lica.

Takodje, još se ne zna šta će biti sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti,čija primjena treba da počne od 1. jula, kroz koji bi se djeci koja pohađaju osnovno i srednje obrazovanje dodijelio dječiji dodatak, ako im roditelji ne primaju nikakva socijalna i materijalna davanja i nalaze se na evidenciji nezaposlenih lica kod Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Prema podacima koje je Vlada Crne Gore objavila, 4.300 djece od prvog jula će dobijati po 31,8 eura mjesečno. Najveći broj djece koja će da ostvari ovo pravo su sa sjevera Crne Gore i još je upitno šta Vlada Crne Gore planira sa ovim zakonom.

Portal sjevercg je uputio pitanja prema Ministarstvu rada i socijalnog staranja kada se tiče primjene ovog zakona, ali još nijesmo dobili nikakav odgovor.

sjevercg