BRAJOVIĆ U NJUJORKU

Predvodimo EU integracije Balkana

Crna Gora predvodi evropske integracije Zapadnog Balkana, koje predstavljaju najbolji garant stabilnosti i razvoja, kazao je predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović u Njujorku, tokom susret sa predsjednicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Marijom Espinozom.

Brajović – Espinoza

Brajović je prenio spremnost Crne Gore da konstruktivno i aktivno doprinosi realizaciji prioriteta UN, ističući značaj saradnje sa UN sistemom u cilju ispunjavanja međunarodnih obaveza, zaštiti i promociji ljudskih prava, kao i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Espinoza je tokom razgovora istakla značaj uloge nacionalnih parlamenata u implementaciji UN politika, i naglasila da UN visoko cijene ulogu Crne Gore koja svojom dobrosusjedskom politikom i privrženosti vrijednostima UN predstavlja primjer drugima.

Kako je saopšteno iz Brajovićevog kabineta, sagovornici su se saglasili o neophodnosti jačanja efikasnog multilateralizma, koji može da odgovori savremenim izazovima u skladu sa osnovnim principima UN.

“U tom kontekstu posebno je bilo riječi o strukturnoj reformi UN u cilju revitalizacije i modernizacije Organizacije u cilju postizanja potrebnih kompromisa o pitanjima od globalnog značaja”, navodi se u saopštenju.

U vezi sa nedavno postignutim sporazumom između Makedonije i Grčke, sagovornici su zajednički ocijenili da samo aktivno učešće svih strana u regionu, uz podršku međunarodne zajednice, može dovesti do obezbjeđivanja održivih rješenja i dugoročne stabilnosti i mira.

Jačati saradnju sa dijasporom

Posjetu SAD predsjednik Brajović je zaključio sastankom sa predstavnicima udruženja crnogorskih iseljenika u Njujorku, među kojima su bili predstavnici „Fondacije Gusinje“, „Euro Gusinje“, „21. maj Njujork“, „Bošnjački savez Crne Gore u Njujorku“, „Golf klub Montenegro“ i „Primorje Bar“.

Sastanak sa dijasporom
Sastanak sa dijasporom

Brajović je istakao značaj redovnih kontakata sa dijasporom radi razgovora o pitanjima od značaja za iseljenike, kao i jačanja saradnje u mnogim oblastima u cilju ravnomjernog regionalnog razvoja Crne Gore.

Izvor: RTCG