Skupštinski Odbor za antikorupciju predložio je danas pet članova Savjeta Agencije za sprječevanje korupcije.

Za tu funkciju predloženi su Gavrilo Čabarkapa, Zlatko Vujović, Momčilo Radulović, Goranka Vučinić i Rifat Hadrović.

Članove Savjeta bira Skupština Crne Gore na period od četiri godine, na predlog Odbora za antikorupciju.

Na javni poziv za izbor pet članova Savjeta stiglo je 19 prijava, a Komisija je utvrdila listu od 13 kandidata koji ispunjavaju uslove.

Kandidati su, na osnovu Zakona o sprječavanju korupcije, dostavili viđenje budućeg rada Agencije u prevenciji korupcije.

Razgovor sa kandidatima je obavljen 12. jula, a jedino se Velida Hodžić nije odazvala pozivu za intervju.

Komisija za sprovođenje izbora članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije je sačinila listu od pet kandidata, kako se navodi, većinom od najmanje četiri glasa.

Komisija je listu dostavila Odboru za antikorupciju, koji je danas utvrdio Predlog odluke o izboru pet članova.

izvor: Mina