Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika, kojim je za krivična djela protiv polne slobode koja su učinjena prema djeci i nemoćnima predloženo usvajanje strožih kazni zatvora.

Iz Vlade su kazali da su predloženim izmjenama i dopunama obuhvaćena sva krivična djela protiv polne slobode, a koja se tiču zaštite djece i nemoćnih osoba.

Kako su rekli, za sva ta krivična djela predloženo je usvajanje strožih kazni zatvora.

„Dok je za ona najteža predviđena mogućnost da učinilac bude kažnjen kaznom dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina, što je najstroža kazna koju domaće krivično zakonodavstvo predviđa za najteža krivična djela“, naveli su iz Vlade.

U diskusiji na sjednici Vlade je naglašeno da je cilj donošenja tog zakona potreba hitne socijalno-kriminološke profilakse u društvenim uslovima i neodložne potrebe preventivnog djelovanja na potencijalne učinioce krivičnih djela protiv polnih sloboda i posebne zaštite djece.