Predmet prebijanja osnovne državne tužiteljke u Baru bjelopoljke B. H., koje se desilo tokom marta, nakon što je formiran dostavljen je Osnovnom državnom tužilaštvu Herceg Novi.

    ODT HERCEG NOVI -FOTO: ŽANA BOJANIĆ

Dan je ranije nezvanično saznao, da barska policija ima indicije ko bi mogao biti izvršilac, te da se navodno radi o poznatoj osobi, ali pošto je tužiteljka odbijala da podnese tada prijavu, prikupljanje materijalnih dokaza je bilo otežano.

Iz barskog Osnovnog tužilaštva odmah smo dobili odgovore na pitanja.

Osnovno državno tužilaštvo u Baru je odmah nakon saznanja za predmetni događaj prikupilo potrebnu dokumentaciju i formiralo spise predmeta Ktr.br.94/21 dana 21.03.2021.godine, i istog dana uputilo zahtjev Višem državnom tužilaštvu u Podgorici da donese Rješenje o izuzimanju Osnovnog državnog tužilaštva u Baru budući da je oštećena u ovom događaju zaposlena u ODT Bar. Više državno tužilaštvo je 25.03.2021. godine je donijelo Rješenje kojim se usvaja ovaj naš zahtjev i određuje kao stvarno nadležno Osnovno državno tužilaštvo u Herceg Novom- odgovorio je na pitanja portala Dan rukovodilac ODT Bar Radovan Đurišić.

Kako je ranije pisao Dan, tužiteljka je zatražila nakon napada medicinsku pomoć, ali je ljekarima odbila da kaže kako je zadobila povrede. Oni su bili dužni da slučaj prijave policiji, što su i uradili.

Izvor:Dan