Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je protiv svakog vida kršenja akademskog integriteta i osuđuje takve pojave i u skladu sa zakonskom regulativnom preduzeće sve mjere u okviru svoje nadležnosti, stoji u danas donešenom Zaključku sa sjednice Upravnog odbora UCG.

Zaključak je donesen u vezi sa Prijedlogom za utvrđivanje kršenja akademskog integriteta od vanredne profesorice Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore dr Bojane Lakićević Đuranović, koji je Univerzitetu podnijela Nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje.

“Očekujemo efikasnu i pravovremenu reakciju Vijeća Pravnog fakulteta, na način što će se odrediti prema konkretnom slučaju na tom fakultetu i dostaviti Univerzitetu Crne Gore i ostalim državnim organima nadležnim po ovim i sličnim pitanjima relevantne dokaze kao i zaključak tog organa sa sadržajem svih dokazanih činjenica i na taj način pomoći u efektuiranju ovog slučaja”, navodi se u zaključku koji potpisuje predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica.

izvor: rtcg.me