Skupština je danas usvojila izmjene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kao i odluku o formiranju parlamentarnog odbora koji će pratiti aktivnosti investitora na Mamuli i zakupca Kraljičine plaže.

Vlada je, imajući u vidu ukupan makroekonomski i socijalni kontekst ocijenila da je optimalno rješenje povećanje minimalne zarade na 222 eura, uz istovremeno smanjenje doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca za dva procentna poena sa 4,3 odsto na 2,3 odsto bruto zarade.

Tim se učešće minimalne zarade u prosječnoj zaradi u Crnoj Gori poveća na 43 odsto, u odnosu na trenutno učešće od 38 odsto.

U skladu sa ukupnim socio-ekonomskim kontekstom u Crnoj Gori posljednjih godina, Radni tim Vlade radio je na analizi uticaja mogućeg povećanja minimalne zarade, uz istovremeno smanjenje poreskog opterećenja troškova rada, na ekonomski ambijent.

S tim u vezi sagledane su mogućnosti koje bi imale za cilj pronalaženje optimalnog rješenja, na način da se unaprijedi standard zaposlenih sa minimalnom zaradom, a da se istovremeno ne uspori rast zaposlenosti i konkurentnosti privrede.

Nakon sprovedenih analiza, utvrđeno je da samo povećanje minimalne zarade, uz nepromijenjeno poresko opterećenje rada predstavlja neopovoljno rješenje.

Skupština je usvojila i odluku o obrazovanju Odbora za praćenje realizacije odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula i odluke o prihvatanju aneksa broj 1 ugovora o zakupu hotela Kraljičina plaža.

Formiranje privremenog Odbora je u funkciji jačanja kontrolne i nadzorne uloge Skupštine, koji će kroz razmatranje predmetnih izvještaja biti u mogućnosti da vrši adekvatan monitoring nad sprovođenjem odluka, odnosno, realizacije investicija u dva vrlo vazna investiciona projekta.

izvor: Mina business