“Investicije u poljoprivredi od preko 35 miliona eura koje su već realizovane u ovoj godini ili je njihova realizacija u toku ukazuju da Crna Gora u ovoj oblasti postiže značajne iskorake, kazao je danas u Bijelom Polju potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović, prvog dana četvorodnevne posjete sjeveru Crne Gore tokom koje će predstaviti rezultate prvog javnog poziva poziva za podršku primarnoj proizvodnji, u okviru IPARD Programa.

Posjetu je započeo u Bijelom Polju, sa ciljem neposrednog praćenja realizacije i sagledavanja rezultata u razvoj sektora poljoprivrede, koje ulaže Vlada, zajedno sa EU partnerima, vrijednim domaćinima i preduzetnicima i odgovornim lokalnim samoupravama.

“Rezultati IPARD poziva, upravo, potvrđuju napredak koji se postiže u ovom sektoru, a koji je prepoznat i od strane EU koja je nedavno objavila ovogodišnji izvještaj o napretku Crne Gore. I ovaj, kao i svi dosadašnji izvještaji, za nas je objektivni partnerski pogled u kojem nadležne institucije pozitivne ocjene doživljavaju kao ohrabrenje i priznanje za urađeno, a date preporuke kao važna usmjerenja i podsticaje za buduće aktivnosti. Te preporuke su važni putokazi za odgovorne institucije u savladavanju završnih – najzahtjevnijih dionica na našem evropskom putu”, kazao je Simović, ističući zadovoljstvo zbog ocjena da je u poglavlju Poljoprivreda i ruralni razvoj i poglavlju Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarna politika, ostvaren dobar napredak.

Simović je podsjetio da je Crna Gora 2017. godine završila proces akreditacije za IPARD program i dobila ovlašćenje za upravljanje sa 39 miliona eura, sredstava EU. Tokom 2018. godine objavljena su dva javna poziva – za bespovratnu podršku investicijama u primarnu proizvodnju i preradu, na koje se pristiglo 434 zahtjeva poljoprivrednih proizvođača. Do sada je potpisano 20 ugovora za podršku preradi, ukupne vrijednosti investicija od 11,8 miliona eura i očekivanom bespovratnom podrškom od oko 4,9 miliona. Ovim investicijama će se, kako je danas podsjetio Simović, osigurati brojna postojeća radna mjesta i otvoriti preko 80 novih i osigurati siguran plasman za preko 7.000 kooperanata.

Simović je saopštio da je od pristiglih 389 zahtjeva do danas potpisano 140 ugovora o podršci za poljoprivrednike iz 18 opština. Ukupne investicije za sada iznose 5,2 miliona eura, dok očekivana podrška iznosi oko 2,9 miliona eura.

Kako je kazao, ovi rezultate predstavljaju se u Bijelom Polju iz dva razloga. Od ukupnog broja odobrenih ugovora najveći broj je iz Bijelog Polja (36 odnosno 25,7 odsto) i drugo, zato što od ukupnog broja odobrenih ugovora više od 62 odsto su iz sjevernog regiona.

“Ovim investicijama 140 poljoprivrednika nabaviće 120 novih traktora, 130 komada priključne mehanizacije, izgraditi nove objekte i podići nove višegodišnje zasade, čime će osigurati i unaprijediti prihode svojim domaćinstvima”, kazao je Simović, ističući da se prema projekcijama Ministarstva, očekuje da će još 100 poljoprivrednika zadovoljiti uslove javnog poziva do sredine jula tekuće godine, i da će imati ukupno 240 potpisanih ugovora s ukupnom vrijednošću investicija od 14,5 miliona eura, odnosno podrškom u iznosu od 7,8 miliona eura.

izvor: rtcg.me