Predstavnica Direktorata za međunarodnu saradnju i EU fondove Danijela Kapa kazala je danas na prvom sastanku Nadzornog odbora projekta “Razvoj baze podataka puteva” da je s kompanijom “Spea engineering” za taj projekat potpisan ugovor 21.novembra 2017, na iznos od 356.895 eura, od kojih su 303.360 finansijska sredstva IPA-e.

“Cilj projekta je prikupljanje i obrada podataka magistralnih i regionalnih puteva u ukupnoj dužini od 1783 km, kako bi se uspostavio kompjuterizovani sistem upravljanja mreže puteva. Na taj način će se omogućiti podrška Direkciji za saobraćaj koja je krajnji korisnik tog projekta u obavljanju poslova upravljanja, razvoja, izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite državnih puteva. Period implementacije projekta je 12 mjeseci”, saopštili su iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Sastanku su prisustvovali predstavnici tog resora, ministarstava finansija, evropskih i unutrašnjih poslova, Direkcije za saobraćaj, “Spa engineering”-a i delegacije EU.

“Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova takodje su članovi ovog Odbora. Nadzorni odbor, kao Tijelo koje je formirano u cilju monitoring rezultata, ocjene uspješnosti inplementacije; sagledavanje, diskusija i odobravanje Izvještaja o napretku projekta bio je prilika da se članovi upoznaju sa Uvodnim izvještajem, tehničkim dijelom projekta, kao i sljedećim aktivnostima projekta”, naglasili su iz Ministarstva saobraćaja.

Izvor: RTCG