Poslodavci da se potrude da zadrže radnike

Turistička organizacija Bar je, povodom Svjetskog dana turizma, u hotelu Princes organizovala panel diskusiju na temu Radna snaga u turizmu-izazovi i mogućnosti.

Na panelu se čulo da je turistička privreda u Crnoj Gori i zemljama okruženja suočena sa nedostatkom adekvatne radne snage i nekontrolisanim migracijama koje ugrožavaju poslovanje.

Kako je kazao direktor TO Bar Emil Kukalj, puno radne snage se uvozi, a domaća radna snaga odlazi u susjedne zemlje, vjerovatno zbog bolje zarade.

“Javni i privatni sektor se moraju potruditi da zadrže kadar i dodatno ga edukuju. Mislim da je ključno duže trajanje sezone, na čemu bi kontinuirano trebalo raditi razvijanjem turističkog proizvoda. Tada bismo dobili radnu snagu zainteresovanu da radi, jer bi ih poslodavci zapošljavali na duži rok”, kazao je Kukalj.

Prema riječima Irine Tomić, stručnog konsultanta i direktorke kompanije za upravljanje, savjetovanje i poslovne usluge u turizmu TRUE Tourism, migracije radne snage su postale nekontrolisane.

“Zbog kvota i radnih dozvola, u Hrvatskoj se ove godine dogodio vakuum-hotelijeri su bili onemogućeni da zaposle potreban broj radnika i državni organi su se našli na muci, a i Vlada je zasjedala po hitnom postupku. Kvote su od planiranih 15.000 do 16.000 povećane na 18.000, a radne dozvole produžene na šest mjeseci. Radila sam projekat u Crnoj Gori i vidjela sam da i ovdje postoje veliki problemi kada je riječ o radnoj snazi”, kazala je ona.

Za Damira Davidovića, državnog sekretara u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, zapošljavanje u turizmu se ne može posmatrati drugačije nego kao u bilo kojoj drugoj privrednoj grani.

“Zbog rapidnog rasta broja gostiju, potrebe za radnom snagom su sve veće.Moramo analizirati šta su prednosti koje nudi turizam i sve elemente koji dovode do manje ili veće stope zaposlenosti. Turizam se u Crnoj Gori iz godine u godinu razvija. Dovoljno je reći da smo ove godine imali 700.000 turista više nego prije tri godine.Problematici radne snage moramo se više posvetiti. Mi na tome u kontinuitetu insistiramo. S druge strane, s ovakvim razvojem, ne možemo se oslanjati samo na domaću radnu snagu, što nije slučaj ni u drugim zemljama”, kazao je Davidović.

Izvor: Pobjeda